Saamenkielisen työikäisen asiakkaan ohjaus Lapin hyvinvointialueen mielenterveys-, riippuvuus- ja päihdepalveluissa 12/2023

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mallissa kuvataan ne palvelut joita Lapin hyvinvointialueen työikäisen asiakkaan on mahdollista saada mielenterveys-, riippuvuus-, ja päihdepalveluissa saamenkielillä ja kulttuurin mukaisesti.Malli toimii ammattilaisten tukena asiakkaan ohjaamisessa.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Poske
Ylläpitäjä