Saamenkielisen työikäisen asiakkaan ohjaus Lapin hyvinvointialueen mielenterveys-, riippuvuus- ja päihdepalveluissa 12/2023

Mallissa kuvataan ne palvelut joita Lapin hyvinvointialueen työikäisen asiakkaan on mahdollista saada mielenterveys-, riippuvuus-, ja päihdepalveluissa saamenkielillä ja kulttuurin mukaisesti.Malli toimii ammattilaisten tukena asiakkaan ohjaamisessa.

Toimintaympäristö **

Saamenkielisten palveluiden mallintaminen ollut haastavaa ennen Hyvinvointialueiden syntymistä. Uudistuksen jälkeen saamenkielisten työntekijöiden kohdentaminen on helpottunut. Myös yhtenäisten käytänteiden luominen on sujuvaa. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmä on saamenkieliset asiakkaat. Ammattialiset kykenevät huomioimaan asiakkaan kielen ja kulttuurin palveluihin ohjaamisessa.

Ratkaisun perusidea **

Mallissa on kyse olemassa olevista palveluista ja nyt toimivista saamenkielisen työikäisen asiakkaan mielenterveys- ja päihdepalveluista

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Palvelut ovat jo käytössä olevia palveluita Lapin hyvinvointialueella. Malli vain visualisoi ja yhdistää olemassa olevat palvelut.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Sovellettaessa mallia, ota yhteys Lapin hyvinvointialueen saame -kehittämisyksikköön.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Saamenkieliset työikäisen asiakkaan palvelut on kartoitettu ja tiedossa, sekä mallinnettu palvelupoluksi.