SAVE-hanke ja asunnottomille nuorille kohdennettu monialainen ja jalkautuva työ

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sote -palvelut yhdistävä monialainen ja jalkautuva työskentelymalli erityisen tuen tarpeessa oleville asunnottomille tai asunnottomuusuhan alla oleville nuorille nuorten asunnottomuuden ehkäisemiseksi, asunnottomuuden keston lyhentämiseksi ja jatkoasumisen turvaamiseksi.

 

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Helsingin kaupunki
Ylläpitäjä