SAVE-hanke ja asunnottomille nuorille kohdennettu monialainen ja jalkautuva työ

Sote -palvelut yhdistävä monialainen ja jalkautuva työskentelymalli erityisen tuen tarpeessa oleville asunnottomille tai asunnottomuusuhan alla oleville nuorille nuorten asunnottomuuden ehkäisemiseksi, asunnottomuuden keston lyhentämiseksi ja jatkoasumisen turvaamiseksi.

 

Ratkaisun perusidea **

Asunnottomien tai asunnottomuusuhan alla olevien nuorten auttaminen ja asunnottomuuden vähentäminen sosiaali- ja terveyspalvelujen osaamisen yhdistävällä monialaisella ja jalkautuvalla työskentelyllä. Monialaisen työryhmän muodostavat 4 sosiaaliohjaajaa ja 2 sairaanhoitajaa.

Matalankynnyksen monialainen työskentelymme on suunnattu tuetun asumisen jonoissa oleville 18-29 -vuotiaille nuorille sekä niille palvelujen ulkopuolella oleville alle 30-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevan muiden palvelujen ohella ohjausta Asumisen tuen tuetun asumisen piiriin. 

Palvelujen ulkopuolella olevia nuoria tavoitamme jalkautumalla kaduille ja matalankynnyksen toimipisteisiin ja tekemällä tiivistä yhteistyötä matalankynnyksen järjestötoimijoiden kanssa.

Samalla pyrimme vahvistamaan asunnottomien ja asunnottomuusuhan alla olevien nuorten sosiaalityötä- ja ohjausta sekä päihde- ja terveyspalveluja yhteistyössä muiden sote -toimijoiden kanssa asunnottomien nuorten auttamiseksi.   

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallia kehitämme yhdessä Asumisen tuen yli 30-vuotiaille asunnottomille tai asunnottomuusuhan alla oleville suunnatun monialaisen ja jalkautuvan jonotyöryhmän kanssa, joka jatkaa toimintaansa (myös alle 30 -vuotiaat jatkossa) hanketyön päätyttyä. Hankkeessa tehtävän yhteiskehittämisen myötä malli sovitetaan jatkossa osaksi peruspalveluja ja tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintamallia.