Olemme kuvanneet neljän eri teemaisen sopeutumista tukevan verkkokurssin keskeiset sisällöt, verkkokurssien hakemuslomakkeen, kursseilla käytettävän Omat tavoitteeni -lomakkeen ja kurssien jälkeen täytettävän asiakaspalautelomakkeen. Lisäksi video asiakaskokemuksista.

Toimintaympäristö **

Verkossa toteutettavat kurssit arkipäiväistyvät digitalisaation kehittyessä ja mahdollistavat asiakkaille paremmat valinnan mahdollisuudet.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Sopeutumista tukevat verkkokurssit on tarkoitettu teemojen mukaisesti eri kohderyhmille yli diagnoosi- ja järjestörajojen.

Ratkaisun perusidea **

Kymmenen järjestöä kehittivät yhdessä sopeutumisvalmennusta yli diagnoosirajojen Etäsopeutumisvalmennus järjestöjen asiakkaille -hankkeessa. Hankkeen päätavoitteena oli tuottaa hyvinvointia verkkokursseille osallistuville asiakkaille. Hanketta rahoitti sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen varoilla.

Hankkeen tuotoksina syntyi materiaalit verkkokurssien järjestämiseen ja video kursseille osallistuneiden asiakkaiden kokemuksista.

Sopeutumista tukevat verkkokurssit on suunnattu pitkäaikaissairaille ja vammaisille henkilöille yli diagnoosirajojen. Verkkokursseja on neljällä eri teemalla:

Harvinaisena joukossa - Harvinaissairaille suunnattu kurssi

Rohkeasti mä! - Alle 30-vuotiaille pitkäaikaissairaille ja vammaisille nuorille

Tukea työelämässä jaksamiseen - Työelämässä oleville tai sinne haluaville pitkäaikaissairaille ja vammaisille

Keinoja omaan hyvinvointiin - Pitkäaikaissairaille ja vammaisille henkilöille, jotka haluavat parantaa tai ylläpitää omaa hyvinvointiaan

Jokaisesta teemasta on tehty oma kurssipohjansa, joiden tavoitteena on auttaa järjestämään verkkokursseja. Kurssipohjien lisäksi on on tehty:

Hakemuslomake - Voidaan käyttää osallistujien valinnassa

Omat tavoitteeni -lomake - GAS-menetelmää mukaillen luodaan asiakkaan omaa hyvinvointia tukeva tavoite

Palautelomake - Kerätään osallistujilta palautetta kurssin jälkeen.

Kurssien sisältö muokkautuu kurssilaisten toiveiden ja tarpeiden mukaisesti, ohjaajien ja vierailevien asiantuntijoiden osaamista hyödyntäen.

Jokainen kurssi koostuu ennen kurssin alkua tapahtuvasta yhteydenotosta, kahdeksasta viikottaisesta ryhmätapaamisesta, kahdesta osallistujan ja ohjaajan välisestä tavoitekeskustelusta sekä kolme kuukautta kurssin päättymisen jälkeen tapahtuvasta seurantatapaamisesta.

Kurssimateriaaleissa on käyty läpi koko kurssin sisältö, aina yhteydenotosta ennen kurssia seurantatapaamiseen asti. Kurssin sisällön ja kurssikertojen järjestyksen tulee muovautua kurssilaisten toiveiden ja tarpeiden mukaan. Kurssin teema tulee pitää mielessä jokaisella kerralla, ja linkittää tapaamisen teemat ja sisällöt kurssin kontekstiin. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Verkkokurssien toteuttaminen vaatii kaksi ohjaajaa. Ohjaajat voivat olla samasta järjestöstä tai työyhteistöstä, mutta parhaan hyödyn sekä asiakkaat että ohjaavat saavat kahden eri järjestön tai työyhteisön ohjaajasta.

Aikaa verkkokurssin toteuttamiseen menee kokonaisuudessaan n. 40h kahdeksan viikon aikana, sekä kahden tunnin seurantatapaaminen muutaman kuukauden kuluttua kurssin päättymisestä.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Verkkokurssien malli on helposti sovellettavissa eri kohderyhmille ja toimintaympäristöihin. Tärkeää on muistaa, että kurssi toteutetaan asiakkaiden ehdoilla: sisällytetään kurssiin niitä asioita, jotka asiakkaat kokevat tärkeäksi ja tarpeelliseksi. Kurssipohja on lähtökohta, jota voidaan ja tuleekin soveltaa ryhmän mukaisesti.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Verkkokursseilla voidaan saada aikaan positiivisia muutoksia asiakkaiden hyvinvoinnissa.

Liitteet
Piirrosvideo Etäsopeutumisvalmennus järjestöjen asiakkaille -hankkeelle. Videolla kuvataan kursseille osallistuneiden asiakkaiden kokemuksia siitä, mitä he saivat kursseilta.