Sosiaalihuollon tarkistuslista varmistaa asiakkaan edun, päätöksenteon laadun sekä riittävät ja oikea-aikaiset palvelut.

Tarkistuslista toimii käytännön työvälineenä sosiaalityössä.

Ratkaisun testaaminen

Tarkistuslistan käyttöönottoa ja kehittämistä tukee erillinen sähköinen kysely, johon ammattilainen voi vastata nimettömästi.

Tämä varmistaa työkalun jatkuvan parantamisen.

Liitteet
Ratkaisun perusidea **

Sosiaalihuollon tarkistuslistaan on koottu sosiaalihuollon päätöksenteon kannalta keskeiset työvaiheet. Toimintamallin tarkoitus on muistuttaa työntekijää kriittisistä vaiheista sosiaalihuollon päätöksenteossa.

Tarkistuslista varmistaa asiakkaan edun, päätöksenteon laadun sekä riittävät ja oikea-aikaiset palvelut.

Huom. tarkistuslista ei ole opetuksen työkalu tai algoritmi.

Kirjallisuus:
Atul Gawande (2009): The Checklist Manifesto.

Liitteet