Sosiaalisen kuntoutuksen yhteistyöprosessi monenlaista tukea tarvitseville

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Palvelukeskus Hanska on yli 18-vuotiaiden asunnottomien, päihteilevien ja palveluiden ulkopuolella olevien erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kohtaamispaikka, jossa  heidän sosiaalista kuntoutumista  tuetaan kolmannen ja julkisen sektorin yhteisellä työllä.

 

 

 

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Jyväskylän kaupunki
Ylläpitäjä
Jyväskylän kaupunki
Ylläpitäjä
Jyväskylän kaupunki
Ylläpitäjä
Jyväskylän kaupunki
Ylläpitäjä