Käyttäjän Mari.Rantamäki profiilikuva.
Etunimi
Mari
Sukunimi
Rantamäki
Organisaatio
Keski-Suomen hyvinvointialue
Esittelyteksti
Työskentelen Keski-Suomen Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen ohjelmapäällikkönä.

Toimintamallit, joissa mukana

Toimintamalli
Ennaltaehkäisy
Nuorisotyö
Perhepalvelut
Vammaispalvelut
Ikääntyminen

Diabeteksen palveluketjun kehittäminen_toimenpiteet
Toimintamalli
Diabetes
Vaikuttavuus
Sähköinen asiointi
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Osaaminen

Asiakas käyttää kännykkää
Toimintamalli
Elintavat
Digitaaliset palvelut
Omahoito
Hyvinvointi

Henkilö ulkoilemassa
Toimintamalli
Elintavat
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Sähköinen asiointi
Osaaminen

Eri värisiä kenkiä ympyrässä
Toimintamalli
Elintavat
Pitkäaikaistyöttömyys
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Moniammatillisuus

Kaksi ihmistä pitävät toisiaan kädestä kiinni.
Toimintamalli
Prosessien kehittäminen
Yhteistyö

Ensilinjan sairaanhoitaja työssään
Toimintamalli
Mielenterveys
Päihteet ja riippuvuudet
Avohoito
Hoidontarve
RRP

Co-development in Hanska
Toimintamalli
Matalan kynnyksen palvelu
Prosessien kehittäminen
Syrjäytyminen
Moniammatillisuus

Keski-Suomen hyvinvointialueen diabeteskeskus
Toimintamalli
Diabetes
Hyvinvointi
Pitkäaikaissairaat
Moniammatillisuus

Toimintamalli
Kotisairaala
Palliatiivinen hoito
Infektiotaudit
Hoidontarve

Ammattilainen keskustelee nuoren kanssa
Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Elintavat
Etsivä nuorisotyö
Hyvinvointi

Nuorten hengailukahvilan mainos
Toimintamalli
Kohtaaminen
Järjestöt
Yhteistyö
Matalan kynnyksen palvelu
Nuorisotyö

OmaKS.fi, Keski-Suomen digitaalinen sosiaali- ja terveyskeskus
Toimintamalli
Etäpalvelu
Digitaaliset palvelut
Moniammatillisuus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Ammattilainen kynä ja paperi kädessä
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Sähköinen asiointi
Omahoito
Pitkäaikaissairaat

Aikuinen kännykkä kädessä
Toimintamalli
Elintavat
Digitaaliset palvelut
Itsehoito

Toimintamalli
Palliatiivinen hoito
Moniammatillisuus

Auringonlasku
Toimintamalli
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Palliatiivinen hoito
Osaaminen
Yhteistyö

Toimintamalli
Palliatiivinen hoito
Psykososiaalinen tuki

Palveluketjutyö
Toimintamalli
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut

Ammattilainen mittaa verenpainetta asiakkaalta
Toimintamalli
Elintavat
Diabetes
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Keski-Suomen hyvinvointialueen seniori-infot
Toimintamalli
Ikääntyminen
Asiakasosallisuus
Hyvinvointiteknologia
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Toimintamalli
Perhepalvelut
Asiakas- ja palveluohjaus
Matalan kynnyksen palvelu

Ammattilainen ohjaa potilasta diabeteksen hoidossa
Toimintamalli
Diabetes
Digitaaliset palvelut
Omahoito
Sähköinen asiointi

Kokonaisuudet, joissa mukana

Hyvaks logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Ikääntyminen
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakaslähtöisyys
Kotihoito
Henkilöstöressurssit ja osaaminen

Osallisuus
Kokonaisuus
Aihealueet
Aikuissosiaalityö
Sosiaalinen kuntoutus
Matalan kynnyksen palvelu
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Osallisuus

STM:n logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Palliatiivinen hoito
Yhdenvertaisuus
Asiakaslähtöisyys
Kotisairaala
Digitaaliset palvelut

Keski-Suomen hyvinvointialue
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset