Sote-asiakastiedon hyödyntäminen pelastustoimessa

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Karjalan pelastuslaitos kehittää riskienhallinnan työkaluja yhteistyössä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kanssa. Sote-asiakastiedon avulla pyritään ennaltaehkäisemään kotona tapahtuvia onnettomuuksia ja tehostamaan alueen riskienhallintaa. 

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Etelä-Karjalan pelastuslaitos
Ylläpitäjä
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)
Ylläpitäjä