Sote-kirjaamisen kehittämisen verkostot, Helsinki (RRP, P4, I3)

Verkosto kehittää ja linjaa kirjaamisen käytäntöjä sekä varmistaa viestinnän kansallisista ja organisaation sisäisistä kirjaamisen ohjeistuksista. Tavoitteena on parantaa tuotetun tiedon laatua ja luotettavuutta sosiaali- ja terveydenhuollossa.  

Toimintaympäristö **

Luotettavan sote-tiedon lähtökohtana on laadukas kirjaaminen ja tietojen tuottaminen, joita yhtenäisillä kirjaamiskäytännöillä varmistetaan. Tiedon tulee olla yhtenäisillä tietorakenteilla tuotettua kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa, jotta tieto on vertailukelpoista ja sitä voidaan luotettavasti analysoida ja tulkita. Tieto palvelee ensisijaisesti sote-ammattilaisia arjen työssä, mutta sitä hyödyntävät myös viranomaiset arviointi-, ohjaus- ja valvontatehtävissään sekä oma organisaatio tiedolla johtamisessa. Laadukkaalla tiedolla on merkittävä rooli sote-palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta päätettäessä. 

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Toimivilla kirjaamisen verkostorakenteilla varmistetaan viestintä kansallisista ja organisaation sisäisistä ohjeistuksista ja yhtenäisistä kirjaamisen käytännöistä. Helsingissä tällä hetkellä toimivat kirjaamisen päätöksenteon ja käsittelyn rakenteet: 

  • Taso 1 (toimiala): Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan johtoryhmä (Kestävän kasvun hankkeen ohjausryhmä ja Helsinki Apotti -ohjausryhmä sisältyvät) ​

  • Taso 2 (palvelukokonaisuus): Palvelukokonaisuuksien johtoryhmät (Terveys- ja päihdepalvelut/Perhe- ja sosiaalipalvelut/Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut)​

  • Taso 3 (rajat ylittävä yhteistyö): esim. Sote-yhteinen kirjaamistyöryhmä (edustus kaikista toiminnoista sekä hallinnosta) ​

  • Taso 4 (palvelut ja yksikkötaso): Palvelujen johtoryhmät, yksiköiden päälliköiden foorumit, Apotti ydinryhmät tai muut vastaavat kokoukset ja kirjaamisen kehittämisryhmät tai muut vastaavat kokoukset ​

  • Taso 5 (alayksikkötaso): Toiminnan esihenkilökokoukset ja kirjaamistyöryhmät sekä osasto- ja tiimipalaverit ym.

Liitteet
Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Tuotettu tieto palvelee ensisijaisesti sote-ammattilaisia arjen työssä, mutta sitä hyödyntävät myös viranomaiset arviointi-, ohjaus- ja valvontatehtävissään sekä oma organisaatio tiedolla johtamisessa. Laadukkaalla tiedolla on merkitystä myös sote-palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta päätettäessä. Tavoitteena on parantaa tuotetun tiedon laatua ja luotettavuutta sosiaali- ja terveydenhuollossa varmistamalla viestintä kirjaamisen verkostorakenteissa. 

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Sote-yhteisen kirjaamistyöryhmän jäsenet tarkentavat kirjaamisen verkostot palveluidensa osalta ja ne kootaan yhteen. Lisäksi kartoitetaan muut mahdolliset yhteistyöverkostot viestinnän ja kirjaamisen kehittämisen näkökulmasta.

Tavoiteltu muutos

Varmistetaan viestintä kirjaamisen yhtenäisistä käytännöistä ja kehittäminen yhteistyötahojen kanssa.