Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tässä toimintamallissa kuvataan keinot, joita sote-alan järjestö voi käyttää varainhankinnassaan. Oma varainhankinta voi onnistuessaan vahvistaa järjestön autonomiaa sekä kykyä palvella jäseniään ja toiminnan piirissä olevia ihmisiä.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Ylläpitäjä
Ylläpitäjä