Strategiaan osallistaminen monipuolisella työkalupakilla

Kehitysvammaliitto pyysi Kukunorin Propellipäät-tiimiä apuun luomaan uuden strategiansa palasia osallistaen sekä henkilökuntaa, johtoryhmää että toimintansa kohteita eli kehitysvammaisia henkilöitä. Propellipäät kasasi kokoon kokonaisvaltaisen strategiaprosessin.

Toimintaympäristö **

Strategia on jokaiselle organisaatiolle välttämätön, toimintaa ja sen johtamista ohjaava työkalu. Strategian jalkautumisen kannalta tehokkain tapa työstää strategiaa on yhteiskehittää se yhdessä organisaation työyhteisön sekä sidosryhmien kanssa. Näin strategian jalkautuminen alkaa jo sen luomisvaiheessa.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Kehitysvammaliitto pyysi Propellipäiltä tukea osallistavan strategiaprosessin luomiseksi, jossa ulkopuolisen fasilitointiapu auttaisi tuomaan strategiaan uudenlaisia näkökulmia.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Strategia tuotettiin monipuolisen yhteiskehittämisprosessin lopputuotoksena. Prosessi aloitettiin Kehitysvammaliiton johtoryhmän kanssa vedetyssä työpajassa, jossa määriteltiin strategian visiota sekä siihen johtavia askeleita. Toisessa yhteiskehittämispajassa nostettiin esiin työntekijöiden ajatuksia arvoista ja strategisista kumppanuuksista ja tarkennettiin visiota työntekijöiden näkökulmasta. Kolmas paja kokosi yhteen kehitysvammaisia henkilöitä, jotka toivat prosessiin mukaan omat ajatuksensa visiosta siitä, miltä maailman tulisi näyttää strategian toteuduttua vuonna 2023. Prosessin fasilitoivat Propellipäät-tiimin Hankepäällikkö Markus Vähälä, Muutosmuotoilupäällikkö Milla Mäkinen, Palvelumuotoilupäällikkö Raisa Omaheimo ja Arviointi- ja seurantapäällikkö Outi Linnolahti.

Liitteet
Kuva
Kuvassa näkyy ensimmäisen työpajan tuotoksia, jossa johtoryhmä tuotti ajatuksensa visiosta legojen avulla ja rakensi siihen johtavaa polkua nykyhetkestä liimalappujen avulla.
Ensimmäisessä työpajassa johtoryhmä muodosti strategiaan visioluonnoksen legotyöskentelyn avulla. Sen jälkeen johtoryhmä pohti nykytilannetta sekä askeleita, joiden avulla siitä päästäisiin kohti visiota. Työpajan suunnitteli ja fasilitoi Propellipäiden Muutosmuotoilupäällikkö Milla Mäkinen.
Kuva
Kuvassa näkyy ihmisiä toisessa työpajassa, jossa työstettiin Kehitysvammaliiton strategisia kumppanuuksia. Ihmiset kirjaavat näitä liimalapuille, jotka ovat kuvassa pöydällä.
Toisessa työskentelypäivässä työntekijät jakautuivat kolmeen osaan ja työstivät strategian arvoja, strategisia kumppanuuksia ja tulevaisuuden visioita. Työpajat suunnitteli ja fasilitoi Propellipäät-tiimi (Hankepäällikkö Markus Vähälä, Arviointi- ja seurantapäällikkö Outi Linnolahti ja Palvelumuotoilupäällikkö Raisa Omaheimo).
Kuva
Kuvassa näkyy kolmannen työpajan työskentelyä, jossa käytettiin legoja ja liitutaulukangasta ideoimisen tukena. Kuvassa näkyy pöytä, jonka ympärillä ihmiset rakentavat legoja ja kirjaavat asioita liitutaulukankaalle.
Kolmannessa työpajassa kehitysvammaiset henkilöt rakensivat omaa visiotaan maailmasta vuonna 2023, johon asti Kehitysvammaliiton strategiakauden oli määritelty ulottuvan. Työpajassa käytettiin legoja ja liitutaulukangasta ajattelutyön tukena. Työpajan suunnitteli ja fasilitoi Propellipäät-tiimi (Hankepäällikkö Markus Vähälä, Arviointi- ja seurantapäällikkö Outi Linnolahti ja Palvelumuotoilupäällikkö Raisa Omaheimo).
Ratkaisun perusidea **

Mallin avulla strategiaprosessista saadaan yhteiskehittämisprosessi, jossa kaikki mukana olevat saavat oman äänensä kuuluviin. Yhteiskehitettynä strategia jalkautuu jo sen luomisvaiheessa ja näin sen edistämät tavoitteet alkavat myös elämään jo tässä vaiheessa.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Pohdi, mitkä ovat juuri teidän strategisen ajattelun kirkastamisen kannalta avain asioita ja keskity niihin. Ota mukaan ihmiset, joita muutoksen luomiseen tarvitaan. Strategiaakaan ei kannata tuottaa ainoastaan hallituksen jäsenten kesken, vaan se kannattaa luoda yhdessä toiminnan kohderyhmien kanssa.