Toimintamallin lyhyt kuvaus

Alle kouluikäisille ja kouluikäisille toteutettava suun omahoidon neuvonnan ja omahoidon kehityksen seurannan malli

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)
Ylläpitäjä