Systeeminen työskentely: tietoa ja materiaaleja lastensuojelun yhteistyökumppaneille

Toimintamallin lyhyt kuvaus

LUMO-hanke tarjosi tukea systeemisen ajattelu- ja toimintatavan käytäntöön soveltamiseen Itä-Suomen yhteistyöalueen monitoimijaisessa lastensuojelussa. Hanke tuotti valmennusta, koulutusta sekä materiaalia ja esitteitä systeemisen työn levittämisen ja juurruttamisen tueksi.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (ISO)
Ylläpitäjä
Keski-Suomen hyvinvointialue
Kehittäjä
Pohjois-Savon hyvinvointialue
Kehittäjä
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote)
Kehittäjä
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote)
Kehittäjä
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Siun sote)
Kehittäjä
Siun sote
Kehittäjä