Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työkalu toimii apuna talous- ja velka-asioiden puheeksiottamisessa asiakkaan kanssa. Työkalua voi käyttää keskustelun pohjana yksilö- tai ryhmätapaamisissa ja sen voi liittää perehdytyskansioon tai laittaa näkyville ryhmätilan seinälle. Työkalua voi muokata omaan työhön sopivaksi. 

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Ensi- ja turvakotien liitto ry
Ylläpitäjä