Työkalu toimii apuna talous- ja velka-asioiden puheeksiottamisessa asiakkaan kanssa. Työkalua voi käyttää keskustelun pohjana yksilö- tai ryhmätapaamisissa ja sen voi liittää perehdytyskansioon tai laittaa näkyville ryhmätilan seinälle. Työkalua voi muokata omaan työhön sopivaksi. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Talousasiat haltuun ensikodissa -työkalu
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työkalu toimii apuna talous- ja velka-asioiden puheeksiottamisessa asiakkaan kanssa. Työkalua voi käyttää keskustelun pohjana yksilö- tai ryhmätapaamisissa ja sen voi liittää perehdytyskansioon tai laittaa näkyville ryhmätilan seinälle. Työkalua voi muokata omaan työhön sopivaksi. 

Toteutuspaikka
Ensi- ja turvakotien liitto, Helsingin ensikoti ry sekä Turun ensi- ja turvakoti ry (Naiserityisyys asunnottomuustyössä-hanke NEA (2018-2020)
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Liitteet ja linkit

Luotu

26.01.2021

Viimeksi muokattu

01.10.2021
Ratkaisun perusidea **

Työkalu toimii apuna talous- ja velka-asioiden puheeksiottamisessa asiakkaan kanssa. Työkalu toimii keskustelun pohjana yksilö-, perhe- tai ryhmätapaamisissa ja sen voi esim. liittää osaksi uuden työntekijän perehdytyskansioon tai laittaa näkyviin ryhmätilan seinälle. Työkalua voi muokata vastaamaan oman asiakaskunnan ja työn tarpeisiin. 

Talousasiat haltuun -työkalu konkretisoi sitä, mitä kuntoutuksen eri vaiheessa talousasioiden suhteen tehdään ja mitä työvälineitä on käytettävissä. Kuntoutuksen alussa painottuu tilanteen kartoittaminen ja työskentelysuhteen luominen. Keskivaiheilla talousasioiden kanssa työskennellään aktiivisesti ja loppuvaiheessa kotiharjoittelujen alkaessa opittua siirretään kuntoutuksen jälkeiseen elämään omassa kodissa.

Varhaisen talousasioiden puheeksiottamisen myötä on pyritty vahvistamaan asiakkaiden kokemusta siitä, että jo kuntoutusjakson aikana on mahdollista saada apua talous- ja asumisasioihin. Oman rahankäytön ymmärtämiseen vaaditaan pysähtymistä ja keskustelua myös siitä, millaisia rahankäytön tapoja lapsuudenkodissa on ollut sekä millaisia tunteita rahan käyttöön liittyy.

Työkalu on kehitetty osana NEA Naiserityisyys asunnottomuustyössä -hanketta (2018-2020). 

 

 

Toimintaympäristö **

Ensikodin kuntoutusjakson aikana pyritään vahvistamaan arjen hallinnan taitoja sekä yksilöllisesti että yhteisössä. Asiakkailla saattaa olla keskenään hyvin erilaiset lähtökohdat asumisen onnistumiselle; joillain asumiseen liittyvät asiat ovat hyvin hallussa, mutta toiset ovat saattaneet olla jopa vuosia asunnottomana. Erilaiset asumisen haasteet voivat tulla näkyviin joko ensikodin arjessa tai myöhemmin kotiharjoittelujen yhteydessä.

Asiakkaan talousasioiden puheeksiotto ja hoitaminen on monissa Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhteisöissä koettu haastavana. Etenkin kuntoutusjakson alussa, asiakkaat saattavat olla haluttomia avaamaan talouteen ja asumiseen liittyviä vaikeuksiaan. Omien talousasioiden sotkeentumiseen liittyy usein valtavasti häpeää, varsinkin silloin kun tilanne koetaan omaksi syyksi. Toisinaan velkojen aiheuttaja on joku muu lähipiiristä, kuten kumppani tai oma vanhempi.

Pahimmillaan talousvaikeudet ovat johtaneet vuokravelkoihin ja lopulta asunnon menettämiseen. Hoitamaton vuokravelka vaikuttaa merkittävästi mahdollisuuksiin saada uusi asunto ensikodin kuntoutusjakson jälkeen. Kaikkia asiakkaan talous- ja velka-asioita ei ole realistista saada kuntoon kuntoutuksen aikana, mutta tärkeintä olisi saada velkojen kasvaminen pysäytettyä ja maksusuunnitelma tehtyä.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Työkalu on kehitetty ensikotien käyttöön, mutta sitä voi muokata vastaamaan oman työn ja asiakaskunnan tarpeisiin.

Kansikuva
home, income

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä