TARKKA on esiselvityshanke, jonka kohderyhmänä ovat Kaakkois-Suomen haja-asutusalueiden kolmannen sektorin toimijat ja Kaakkois-Suomen haja-asutusalueella olevat avoimen varhaiskasvatustoiminnan tuottajat (julk., kolmas ja yks. -sektori) ja palvelujen käyttäjät.

Ratkaisun perusidea **

Rahoittaja:

Hanke saa rahoituksensa KaakkoisSuomen ja Hämeen ELY-keskusten kautta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

Päätavoite: 

Päätavoitteena on saada lisätietoa:

  1. Kaakkois-Suomen maaseudun kolmannen sektorin toimijoiden resursseista tietoteknologian hyödyntäjinä ja sähköisten palveluiden käyttäjinä
  2. Kaakkois-Suomen maaseudun avoimen varhaiskasvatuksen nykytilasta ja maaseudun perheiden joustavien avoimen varhaiskasvatuspalvelujen tarpeesta