Toimintamallin lyhyt kuvaus

 TARKKA on esiselvityshanke, jonka kohderyhmänä ovat Kaakkois-Suomen haja-asutusalueiden kolmannen sektorin toimijat ja Kaakkois-Suomen haja-asutusalueella olevat avoimen varhaiskasvatustoiminnan tuottajat (julk., kolmas ja yks. -sektori) ja palvelujen käyttäjät.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy, Socom Oy
Ylläpitäjä