Tietojohtamisen kehittäminen 2020-2021 - Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Karjalassa on kehitetty tietojohtamisen toimintaympäristöä sote-organisaation, maakunnan ja valtion asettamien tavoitteiden mukaisesti. Maakunnassa on toteutettu tärkeimmät osa-alueet tietojohtamisen tavoitearkkitehtuurista ja panostettu datan laadun parantamiseen.

 

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)
Ylläpitäjä
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)
Ylläpitäjä
Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Ylläpitäjä