Ikäihminen voi tilata tukiopetusta kotiinsa tietokoneen, kännykän, netin tai vaikka digikameran käytöstä.

Toimintaympäristö **

Ikäihmisillä on vaarana syrjäytyä yhteiskunnasta, mikäli ei hallitse nykyään joka paikassa tarvittavia teknologisia välineitä ja palveluita, kuten tietokonetta, internettiä, nettipankkia ja älypuhelinta.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat ikäihmiset, jotka haluavat oppia käyttämään esim. tietokonetta ja älypuhelinta tai tablettia. Opettajina toimivat nuoret.

Ratkaisun perusidea **

Ikäihmiselle tarjotaan tukiopetusta hänen omassa kodissaan. Näin oppiminen on mahdollista tutussa ympäristössä ja omalla tietokoneella. Opetus on yksilöllistä ja voi keskittyä juuri niihin asioihin, mitä ikäihminen haluaakin oppia.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **
Tukiopettajien löytäminen
Mallissa tukiopettajina toimivat nuoret. Yhteistyötä kannattaa tehdä koulujen, oppilaitosten, nuorisotoimen, nuorisovaltuustojen ja järjestöjen kuten 4H-yhdistyksen kanssa.
Tukiopettajien perehdyttäminen
Tukiopettajat perehdytetään etukäteen huomioimaan ikäihminen oppijana. Ohjauksen tulee olla ikäihmisen tarpeista lähtevää, yksilöllistä ja ikäihmistä kunnioittavaa.
Tukiopetuksen toteuttaminen
Ikäihminen voi tilata tukiopetusta kotiinsa maksimissaan viisi kertaa yhden tunnin kerrallaan. Tilaukset tehdään yhdestä numerosta, joka välittää ikäihmisen tarpeisiin sopivan tukiopettajan. Välittävä organisaatio maksaa tukiopettajille pienen korvauksen sekä toimii tukiopettajien taustatukena.
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallia on sovellettu myös yhteistyössä nuorisotoimen kanssa. Ikäihmisille järjestettiin tietokoneen, tabletin ja älypuhelimen käyttökursseja, joissa nuoret toimivat opettajina. Ikäihmisillä olivat omat laitteet mukana. Opettajia oli useampia, joten jokainen ikäihminen sai opetusta juuri niistä asioista, joihin apua tarvitsikin.

Tukiopettajana voi toimia myös toinen ikäihminen, jolla on osaamista eri laitteiden käyttöön.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Ikäihmisten taito käyttää erilaisia teknologisia ratkaisuja on lisääntynyt. Nuoret ovat saaneet hyvää kokemusta. Sukupolvien kohtaaminen on rikastuttanut kaikkia.