Ikäihminen voi tilata tukiopetusta kotiinsa tietokoneen, kännykän, netin tai vaikka digikameran käytöstä.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Tukiopetusta kotiin arjen teknologiasta
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ikäihminen voi tilata tukiopetusta kotiinsa tietokoneen, kännykän, netin tai vaikka digikameran käytöstä.

Toteutuspaikka
Mallia on kehitetty vuodesta 2013 alkaen yhteistyössä Aijjoos-kumppanuushanke II:n, Evijärven 4H-yhdistyksen ja Evijärven kunnan kanssa.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Jenni Alanen

Luotu

27.03.2020

Viimeksi muokattu

24.04.2020
Ratkaisun perusidea **

Ikäihmiselle tarjotaan tukiopetusta hänen omassa kodissaan. Näin oppiminen on mahdollista tutussa ympäristössä ja omalla tietokoneella. Opetus on yksilöllistä ja voi keskittyä juuri niihin asioihin, mitä ikäihminen haluaakin oppia.

Toimintaympäristö **

Ikäihmisillä on vaarana syrjäytyä yhteiskunnasta, mikäli ei hallitse nykyään joka paikassa tarvittavia teknologisia välineitä ja palveluita, kuten tietokonetta, internettiä, nettipankkia ja älypuhelinta.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat ikäihmiset, jotka haluavat oppia käyttämään esim. tietokonetta ja älypuhelinta tai tablettia. Opettajina toimivat nuoret.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Tukiopettajien löytäminen
Mallissa tukiopettajina toimivat nuoret. Yhteistyötä kannattaa tehdä koulujen, oppilaitosten, nuorisotoimen, nuorisovaltuustojen ja järjestöjen kuten 4H-yhdistyksen kanssa.

Tukiopettajien perehdyttäminen
Tukiopettajat perehdytetään etukäteen huomioimaan ikäihminen oppijana. Ohjauksen tulee olla ikäihmisen tarpeista lähtevää, yksilöllistä ja ikäihmistä kunnioittavaa.

Tukiopetuksen toteuttaminen
Ikäihminen voi tilata tukiopetusta kotiinsa maksimissaan viisi kertaa yhden tunnin kerrallaan. Tilaukset tehdään yhdestä numerosta, joka välittää ikäihmisen tarpeisiin sopivan tukiopettajan. Välittävä organisaatio maksaa tukiopettajille pienen korvauksen sekä toimii tukiopettajien taustatukena.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Ikäihmisten taito käyttää erilaisia teknologisia ratkaisuja on lisääntynyt. Nuoret ovat saaneet hyvää kokemusta. Sukupolvien kohtaaminen on rikastuttanut kaikkia.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallia on sovellettu myös yhteistyössä nuorisotoimen kanssa. Ikäihmisille järjestettiin tietokoneen, tabletin ja älypuhelimen käyttökursseja, joissa nuoret toimivat opettajina. Ikäihmisillä olivat omat laitteet mukana. Opettajia oli useampia, joten jokainen ikäihminen sai opetusta juuri niistä asioista, joihin apua tarvitsikin.

Tukiopettajana voi toimia myös toinen ikäihminen, jolla on osaamista eri laitteiden käyttöön.

Kansikuva
Nuori henkilö opastaa kahta ikäihmistä maksupäätteellä.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis