Tule-asiakkaan palvelupolku, oikeat asiakkaat oikealle ammattilaiselle

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tuki- ja liikuntaelinvaivat ovat yleisin syy lääkärissä käyntiin. Tule-asiakkaiden ohjautuvuutta on kehitetty hoidon saatavuuden, jatkuvuuden ja laadun näkökulmasta. Hoidon tarpeen arvion mukaan asiakkaat tulee ohjata oikeille asiantuntijoille. 

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)
Ylläpitäjä
Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Ylläpitäjä
Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Ylläpitäjä