Tule-asiakkaan palvelupolku, oikeat asiakkaat oikealle ammattilaiselle

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ovat suomalaisten yleisin syy lääkärissä käyntiin. Tule-asiakkaiden ohjautuvuutta on lähdetty kehittämään hoidon saatavuuden ja jatkuvuuden, sekä laadun näkökulmasta. Asiakkaat tulee hoidon tarpeen arvion mukaan ohjata oikeille asiantuntijoille. 

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Ylläpitäjä
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)
Ylläpitäjä
Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Ylläpitäjä