Tule-asiakkaan palvelupolku, oikeat asiakkaat oikealle ammattilaiselle

Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ovat suomalaisten yleisin syy lääkärissä käyntiin. Tule-asiakkaiden ohjautuvuutta on lähdetty kehittämään hoidon saatavuuden ja jatkuvuuden, sekä laadun näkökulmasta. Asiakkaat tulee hoidon tarpeen arvion mukaan ohjata oikeille asiantuntijoille. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Tule-asiakkaan palvelupolku, oikeat asiakkaat oikealle ammattilaiselle
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ovat suomalaisten yleisin syy lääkärissä käyntiin. Tule-asiakkaiden ohjautuvuutta on lähdetty kehittämään hoidon saatavuuden ja jatkuvuuden, sekä laadun näkökulmasta. Asiakkaat tulee hoidon tarpeen arvion mukaan ohjata oikeille asiantuntijoille. 

Toteutuspaikka
Etelä-Karjala, Sote-keskukset
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Karjala
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit
Kuva
Nainen kerää omenoita puutarhassa, tämäkin on osa arkiliikuntaa
Kuvateksti
Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ovat suomalaisten yleisin syy lääkärissä käyntiin

Luotu

25.01.2022

Viimeksi muokattu

31.01.2022
Ratkaisun perusidea **

Sosiaali- ja terveysministeriön (2020) mukaan sote-keskuksien on tarkoitus tuottaa laaja-alaista palvelua,  jossa näkyy erilaisen asiantuntijuuden hyödyntäminen palveluita suunniteltaessa. Ammattilaisten osaaminen ja uudenlaiset työnjaot, sekä konsultaatiot on tärkeä tunnistaa ja kehittää ohjautuvuutta näiden osalta.

Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ovat suomalaisten yleisin syy lääkärissä käyntiin. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat asiakasryhmänä suuri ja ohjautuvuuden lähtökohtana on, että asiakkaat ohjautuvat jatkossa asiantuntijafysioterapeutin suoravastaanotolle perusterveydenhuollossa huomioiden tehty hoidon tarpeen arviointi (oikeat asiakkaat, oikeille ammattilaisille). Avainasemassa ohjautuvuuden näkökulmasta on hoidon tarpeen arviointia ja ajanvarauksia tekevä henkilöstö.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintaprosessia kehitettiin ja työstettiin yhdessä projektiin nimetyn tiimin kanssa, johon kuului ammattilaisia ja asiantuntijoita jotka työskentelevät sote-asemilla. Toiminta mallinnettiin ja suunniteltiin yhdessä, ajanvarauksen toimintamalli ja palvelupolku, jossa huomioitu asiakkaan ohjautuminen oikealle asiantuntijalle HTA:n mukaisesti. Hoidon tarpeen arviointia ohjaavat ohjeet päivitettiin vastaamaan tarvetta. Asiakkaan näkökulma haluttiin ottaa vahavasti mukaan ja tehtiin kokemusasiantuntija haastattelut ja mallinnettiin asiakaspolku. Toimintaprosessin ja ohjeiden päivittämisen jälkeen suunniteltiin ja toteutettiin koulutuskokonaisuus, joka videoitiin, että kaikilla ammattilaisilla oli mahdollisuus koulutuskokonaisuus katsoa. Koulutuskutsu ohjattiin terveys- ja hyvinvointiasemien henkilöstölle (lääkärit ja hoitajat), kuntoutuksen henkilöstölle (asiantuntijafysioterapeutit, fysioterapeutit ja lääkäri), sekä puhelinpalveluiden henkilöstölle (hoidon tarpeen arvioinnin ja ajanvarauksen henkilöstö). Päivitetty palvelupolku kokonaisuus ja ohjaamisen ohjeet tallenettiin sovittuun työtilaan, josta henkilöstö löytää nejatkossa. Ohjautuvuutta seurataan raportoinnin näkökulmasta ja asiakaspalautteiden pohjalta (asiakaspalautetta kehitetään tekstiviesti muotoon palautejärjestelmän uudistumisen myötä).

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Ohjautuvuuden osalta seurataan kuinka tule-asiakkaat ohjautuvat jatkossa oikeille asiantuntijoille, saavatko he tarvittavan avun ja jatko ohjeet aisntuntijafysioterapeutin käynnilta ja miten asiakkaat pärjäävät käynnin jälkeen (esim. tarvitaanko jatkokäyntiä lääkärillä). Toimintamallista tehtiin myös opinnäytetyö tulevaisuuden Sote-keskushankkeen tunnistaman tarpeen mukaisesti; Asiantuntijafysioterapeutin suoravastaanotolle ohjautuminen Eksotessa. Tässä arviointiin ohjautuvuuteen liittyviä tekijöitä asiakas- sekä ammattilaisnäkökulmasta. Opinnäytetyön mukaan ohjautuvuuden kehittämiselle oli selkeä tarve.

Kansikuva
Nainen kerää omenoita puutarhassa, tämäkin on osa arkiliikuntaa

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä