Tunnetaitolarppi on taidelähtöinen menetelmä, jossa larpin keinoin käsitellään tunnetaitoja. Itse viikonlopun kestoisen peliviikonlopun lisäksi malliin kuuluu työpajoja.

Toimintaympäristö **

"Vähintään joka viides suomalainen kokee vuoden aikana mielenterveyden häiriöitä ja joka viides sairastuu elämänsä aikana masennukseen. Kuitenkaan 2000-luvulla mielenterveyspalveluihin ei ole satsattu samassa määrin kuin muuhun terveydenhuoltoon." (mieli.fi) Mielenterveys ja siitä huolehtiminen on noussutkin tärkeäksi kansalaistaidoksi. Samaan aikaan pelaaminen on nostanut suosiotaan ja tavoittaa yhä laajemmin ihmisryhmiä, joilta pelaaminen on aiemmin yhteiskunnan normien takia ollut kiellettyä.

Varsinkin larppien saralla muutos miesvaltaisesta harrastuksesta naisten ja muiden sukupuolien tasavertaiseksi pelaamisen muodoksi on ollut huomattava. Yhä useammat perheet haluavat larpata yhdessä ja myös täysin lapsille suunnattuja pelejä on aiempaa enemmän. Nuoristyössä larppaamista on kokeiltu ympäri Suomen.

Liitteet
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Tunnetaidot ovat merkittävä mielenterveystaito, jotka auttavat ihmistä kokonaisvaltaisesti elämään oman näköistään ja mielekkääksi kokemaansa elämää. Pelillistäminen on tullut suosituksi tavaksi opettaa vaikeitakin asioita ja käsitellä sekä reflektoida hyvää elämää ja sen edellytyksiä.

Johanna Verhiö oli mukana Pintaa syvemmälle - tunnetyöskentelymenetelmän kehittämisessä Oulun kaupungille ja toteutti pelin ainoana pelintekijänä. Toimiessaan pelillistämisen asiantuntijana hän kohtasi paljon nuoristotyötekijöitä, jotka miettivät, voisiko pelistä saada vielä toiminnallisemman version - larpin.

Liitteet
Johanna kertoo Assembly ARTtech-seminaarissa Pintaa syvemmälle-pelin tekemisestä 2018
Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Larpin ideoinnissa ja suunnittelussa on käytetty apuna Pelikasvattajien verkostoa, OIEI ry:tä, Vuolle Setlementin Oulun Tyttöjen taloa ja muita nuoria. Varsinainen toimintamallin kehittäminen on yhden henkilön vastuulla.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmää ovat 15 + ikäiset henkilöt, joita kiinnostaa kehittää tunnetaitojaan tai tutustua larppaamiseen harrastuksena. Suunnitteluvaiheessa on haastateltu nuoria, kerätty ideoita peliin ja pidetty yleisöäänestyksiä erilaisista pelin tarinalliseen sisältöön liittyvistä asioista.

Ratkaisun perusidea **

Tunnetaitolarpissa tunnetaitoja opetellaan työpajoissa ja peliviikonlopun aikana. Työpajoissa esitellään pelissä käytettäviä tunteita sekä larppaamisen tekniikoita, jotta osallistujalla on valmiuksia tunteiden käsittelyyn syvälliselläkin tasolla. Pelin jälkeisessä työpajassa reflektoidaan koettua ja siirretään opittuja hyödyllisiä toimintamalleja omaan elämään.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Ryhmän ohjaaja: Työpajojen ohjaaminen 5x3h + peliviikonloppu

Pelinjohtaja (voi olla myös ryhmän ohjaaja): peliviikonloppu, tarinan ja hahmojen sisäistäminen

Tuottaja: ryhmän konkreettinen fasilitointi, peliviikonlopun käytännönjärjestelyt

Kummipelaajat (vapaaehtoisia kokeneita larppaajia): työpajat + peliviikonloppu

Paikka työpajoille (25 osallistujaa + ohjaajat)

Paikka ja muonitus pelille (25 osallistujaa + ohjaajat + avustajat)

Ohjaajatiimin palaverit + reflektointi vakiinnuttavat toimintaa ja tekevät siitä oman näköistä