Työ- ja koulutusuraan suuntautuvat pelit. Uusi pelillinen menetelmä kohdata työuralla ja opiskelussa tulevia haasteita.

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pelimateriaali on suunniteltu nuorille, joille työelämään siirtyminen on ajankohtaista . Pelit antavat oman työuran rakentamiseen uuden pelillisen näkökulman. Pelien aiheet ovat koulutus, opiskelu ja ammattitutkinto, työnhaku, palvelunohjaus ja taidot työuralla.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Ylläpitäjä