Työ- ja koulutusuraan suuntautuvat pelit. Uusi pelillinen menetelmä kohdata työuralla ja opiskelussa tulevia haasteita.

Pelimateriaali on suunniteltu nuorille, joille työelämään siirtyminen on ajankohtaista . Pelit antavat oman työuran rakentamiseen uuden pelillisen näkökulman. Pelien aiheet ovat koulutus, opiskelu ja ammattitutkinto, työnhaku, palvelunohjaus ja taidot työuralla.