Työkyvyn arviointi työttömien terveystarkastuksessa

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työttömien terveystarkastuksissa arvioidaan asiakkaan terveyttä ja työkykyä. Työkyvyn arviointi edellyttää selkeää toimintamallia. Oulunkaaren kuntayhtymän kanssa on kehitetty terveydenhoitajien työ- ja kirjausohjetta sekä työkykykysely-lomake. 

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Pudasjärven kaupunki
Ylläpitäjä
Pudasjärven kaupunki
Ylläpitäjä
Pudasjärven kaupunki
Ylläpitäjä