Hankkeessa tuetaan COVID-19 pandemiasta kärsineiden omaishoitoperheiden terveyttä kulttuurihyvinvoinnin keinoin. Lisäksi kehitetään kuntien ja alueellisten sote- ja kulttuuritoimijoiden yhteistyön rakenteellinen malli terveyttä edistävän taidetoiminnan toteuttamiseen.