Hankkeessa tuetaan COVID-19 pandemiasta kärsineiden omaishoitoperheiden terveyttä kulttuurihyvinvoinnin keinoin. Lisäksi kehitetään kuntien ja alueellisten sote- ja kulttuuritoimijoiden yhteistyön rakenteellinen malli terveyttä edistävän taidetoiminnan toteuttamiseen. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Uusia säveliä etsimässä -hanke
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hankkeessa tuetaan COVID-19 pandemiasta kärsineiden omaishoitoperheiden terveyttä kulttuurihyvinvoinnin keinoin. Lisäksi kehitetään kuntien ja alueellisten sote- ja kulttuuritoimijoiden yhteistyön rakenteellinen malli terveyttä edistävän taidetoiminnan toteuttamiseen. 

Toteutuspaikka
Hanketta koordinoi Metropolia ammattikorkeakoulu. Mukana ovat Helsingin ja Vantaan kaupungit sekä 10 yhdistyskumppania.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Vantaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit
Kuva
Hankkeen tausta ja tarve: luovan toiminnan terveyttä edistävät vaikutukset.
Kuvateksti
Hankkeen tausta ja tarve
Kuva
Hankkeessa korjataan ja ennaltaehkäistään koronan omaishoitoperheille aiheuttamia terveyden ja hyvinvoinnin vaurioita. Yhteisöllisellä musiikkitoiminnalla tuetaan heidän sosiaalisten verkostojensa säilymistä, mielen hyvinvointia, jaksamista ja toimintakykyä. Eristäytyminen, uupuminen ja riski masennukseen vähenee. Omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa osallistuminen toimintaan vahvistaa osallisuutta ja perheen hyvinvointia.
Kuvateksti
Uusia säveliä etsmisässä -hankkeen päämäärä ja kohderyhmä

Luotu

22.05.2022

Viimeksi muokattu

22.05.2022

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä