Valmennus- ja simulaatiokoulutus kotiin vietävän teknologian käyttöönoton tukena

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Valmennus- ja simulaatiokoulutus lisää henkilöstön ja esihenkilöiden teknologiaosaamista vahvistaen ohjausosaamista ja teknologisten ratkaisujen käyttöönottoprosessia.  Osaamisen kehittämisellä saadaan hyvinvointiteknologiasta paras mahdollinen hyöty.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

LAB-ammattikorkeakoulu
Ylläpitäjä
LAB-ammattikorkeakoulu
Ylläpitäjä
LAB-ammattikorkeakoulu
Ylläpitäjä
LAB-ammattikorkeakoulu
Ylläpitäjä