Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vanhemmuuden tukemisen työmalli tarjoaa yleisen viitekehyksen vanhemmuuden tukemiseen liittyvälle työskentelylle. Mallia voi soveltaa sekä yksilöllisessä että ryhmämuotoisessa vanhemmuuden tukemisessa, ennaltaehkäisevänä työmuotona tai osana hoidollista työskentelyä. 

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Ylläpitäjä