Vapaaehtoisena oppimassa -hanke: Action - menetelmäopas

Action-vapaaehtoisprojektit soveltuvat erinomaisesti osaksi Valma-opintoja, mutta menetelmää voidaan hyödyntää myös muissa nuorten ryhmissä. Vapaaehtoisprojektit tukevat opiskelijoiden työelämätaitoja sekä madaltavat kynnystä työssäoppimiseen.

Toimintaympäristö **

Toimintamalli noudattaa Rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 toimintalinjan 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR) erityistavoitetta 9.1 Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen.

Päämäärinä ovat tehostuneet koulutuksen ja työelämän siirtymävaiheita tukevat palvelut ja toimintatavat. Palvelujen ja toimintatapojen kautta erityisesti nuorten ja muiden vailla ammatillisesti suuntautunutta tutkintoa olevien osallistuminen lisääntyvät. Lisääntynyt osaaminen ja työelämävalmiudet edistävät työllistymistä. Tuloksena on myös tuotettu laadukkaampaa ja aiempaa paremmin työelämän tarpeita vastaavaa koulutusta kohderyhmälle. 

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Hankkeessa kokeillaan nuorten projektimaista vapaaehtoistoimintaa vailla toisen asteen koulutusta olevien nuorten sosiaalisen vahvistamisen ja vastuunoton, osallisuuden ja opiskelumotivaation vahvistamisen sekä koulutukseen ja työelämään hakeutumisen välineenä. Vapaaehtoisprojekteissa nuoret itse päättävät ketä auttavat ja miten. Vapaaehtoisprojekteissa nuoret kokevat tekevänsä merkityksellistä työtä ja löytävät omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteita, joita voidaan hyödyntää koulutusalavalinnoissa.

Hankkeessa kokeillaan suomalaisessa ammatillisessa valmentavassa koulutuksessa Irlantilaisen Localise-organisaation kehittämää Localise Programme -mallia. Malli tukee kouluyhteistyön kautta nuorten kasvua aktiivisiksi kansalaisiksi ja välittäviksi ammattilaisiksi, jotka panostavat yhteisöjensä kehittämiseen läpi elämänsä.

Tavoiteltu muutos

Kokeilu on suunnattu ammatillisessa valmentavassa koulutuksessa oleville nuorille, jotka etsivät suuntaa omalle elämälleen ja joilla ei ole vielä selkeitä tulevaisuuden suunnitelmia. Hanke tukee Nuorisotakuuta varmistaen syrjäytymisvaarassa olevien nuorten mahdollisuutta osallistua yhteiskunnan toimintaan, löytää mielekäs opiskelupaikka ja varmista opintojen saattaminen loppuun. Lisäksi kokeiluhanke tarjoaa nuorten parissa toimiville opettajille ja ohjaajille mahdollisuuden kehittää valmentavaa ammatillista opetusta.

Ratkaisun perusidea **

Kokeiluhankkeessa 2-4 nuorten ryhmää (yhteensä 60 nuorta) suunnittelee ja toteuttaa vapaaehtoisprojektin yhdessä opettajan tai ohjaajan kanssa. Nuorten ryhmien, opettajien sekä ohjaajien työtä tukee hankkeen ohjaaja.

Kokeilussa keskitytään selvittämään mallin toimivuutta suomalaisessa järjestelmässä, projektimaisen vapaaehtoistoiminnan soveltuvuutta oppilaitosten ja järjestöjen välisenä yhteistyömallina. Lisäksi hankkeessa selvitetään millaista tukea opettajat tarvitsevat projektimaisen toiminnan tukemiseen. Hankkeessa etsitään myös ratkaisumalleja ammatillisten oppilaitosten sekä vapaaehtoispaikkojen yhteistyö mahdollistamiseen.

Liitteet
ACTION toiminnan pohjana on Irlantilainen vapaaehtoistyön malli, jonka avulla nuorten ryhmä pääsee tekemään itselleen merkityksellistä työtä. Toiminnassa hyödynnetään ryhmäläisten vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteita sekä opitaan uutta. Kokemus tukee tulevia koulutus- ja työelämävalintoja.