Vapaaehtoisena oppimassa -hanke: Action - menetelmäopas

Action-vapaaehtoisprojektit soveltuvat erinomaisesti osaksi Valma-opintoja, mutta menetelmää voidaan hyödyntää myös muissa nuorten ryhmissä. Vapaaehtoisprojektit tukevat opiskelijoiden työelämätaitoja sekä madaltavat kynnystä työssäoppimiseen.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Vapaaehtoisena oppimassa -hanke: Action - menetelmäopas
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Action-vapaaehtoisprojektit soveltuvat erinomaisesti osaksi Valma-opintoja, mutta menetelmää voidaan hyödyntää myös muissa nuorten ryhmissä. Vapaaehtoisprojektit tukevat opiskelijoiden työelämätaitoja sekä madaltavat kynnystä työssäoppimiseen.

Toteutuspaikka
Nuorten Akatemia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Juhana Salminen

Luotu

24.06.2020

Viimeksi muokattu

25.08.2020
Ratkaisun perusidea **

Kokeiluhankkeessa 2-4 nuorten ryhmää (yhteensä 60 nuorta) suunnittelee ja toteuttaa vapaaehtoisprojektin yhdessä opettajan tai ohjaajan kanssa. Nuorten ryhmien, opettajien sekä ohjaajien työtä tukee hankkeen ohjaaja.

Kokeilussa keskitytään selvittämään mallin toimivuutta suomalaisessa järjestelmässä, projektimaisen vapaaehtoistoiminnan soveltuvuutta oppilaitosten ja järjestöjen välisenä yhteistyömallina. Lisäksi hankkeessa selvitetään millaista tukea opettajat tarvitsevat projektimaisen toiminnan tukemiseen. Hankkeessa etsitään myös ratkaisumalleja ammatillisten oppilaitosten sekä vapaaehtoispaikkojen yhteistyö mahdollistamiseen.

Toimintaympäristö **

Toimintamalli noudattaa Rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 toimintalinjan 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR) erityistavoitetta 9.1 Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen.

Päämäärinä ovat tehostuneet koulutuksen ja työelämän siirtymävaiheita tukevat palvelut ja toimintatavat. Palvelujen ja toimintatapojen kautta erityisesti nuorten ja muiden vailla ammatillisesti suuntautunutta tutkintoa olevien osallistuminen lisääntyvät. Lisääntynyt osaaminen ja työelämävalmiudet edistävät työllistymistä. Tuloksena on myös tuotettu laadukkaampaa ja aiempaa paremmin työelämän tarpeita vastaavaa koulutusta kohderyhmälle. 

Kansikuva
Nuori tyttö istuu ulkona ja katsoo puhelintaan.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Ready

Kohderyhmä