Vauvaperheryhmä Kaninkolo - Moniammatillisesti ohjattu vertaisryhmä ensimmäisen lapsensa saaneille perheille

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Alueellinen perheryhmä toteutetaan yhteistyössä sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja neuvolan kanssa. Ryhmä kokoontuu puolen vuoden ajan viikottain, vauvat ovat ryhmän alkaessa 0-3 kk. Toiminta tukee lapsen ja vanhemmuuden kasvua ja kehitystä ja tukiverkostojen muodostumista.

 

 

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Turun kaupunki
Ylläpitäjä