Verkkoaivoriihi asukkaiden ja henkilötön osallistamisen menetelmänä

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pilotoitiin vuorovaikutteista verkkoaivoriiheä kuntalaisten ja henkilöstön yhteiskehittämisen ja osallistamisen tapana. Iso osallistujajoukko pääsi ideoimaan tulevaisuuden kotihoidon kehittämistarpeita sekä tutustumaan muiden vastaajien ideoihin ja jatkojalostamaan niitä. 

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Pirkanmaan hyvinvointialue
Ylläpitäjä