2023: Verkkoaivoriihi asukkaiden ja henkilöstön osallistamisen menetelmänä

Pilotoitiin vuorovaikutteista verkkoaivoriiheä kuntalaisten ja henkilöstön yhteiskehittämisen ja osallistamisen tapana. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
2023: Verkkoaivoriihi asukkaiden ja henkilöstön osallistamisen menetelmänä
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pilotoitiin vuorovaikutteista verkkoaivoriiheä kuntalaisten ja henkilöstön yhteiskehittämisen ja osallistamisen tapana. 

Toteutuspaikka
Pirkanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

20.12.2022

Viimeksi muokattu

22.11.2023
Ratkaisun perusidea **

Verkkoaivoriihi vuorovaikutteisena osallistamisen menetelmänä, jossa saman aihepiirin äärelle on mahdollista tavoittaa rajoittamaton määrä osallistujia. Malli on ketterä tapa saada eri kohderyhmien ääntä kuuluviin. 

Toimintaympäristö **

Asukkaiden osallisuus on vahvasti lausuttu  lainsäädännössä (hyvinvointialuelaki, sosiaalihuoltolaki terveydenhuoltolaki, tuleva ​laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta) sekä potilas- ja asiakasturvallisuusstrategiassa ja toimeenpanosuunnitelma​ssa. Asiakkailla on oikeus osallistua ja vaikuttaa ja heidät on  nähtävä tasavertaisina palveluiden kehittäjinä. Aito kehittäminen osallistaa ja sitouttaa myös henkilökuntaa. Asukkaita ja henkilöstöä osallistamalla saadaan esille mahdollisimman paljon erilaisia näkemyksiä ja kehitysideoita. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Verkkoaivoriihi tarjosi mahdollisuuden lisätä kuntalaisten asiakasymmärrystä selvittämällä heidän tulevaisuuden odotuksia ympärivuorokautisesta kotihoidosta. Kotihoidon kehittämistyöpaja oli kaikille avoin, tavoitteena oli kerätä ideoita siitä, millaista on paras mahdollinen kotihoito tulevaisuudessa.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Verkkoaivoriihi toteutettiin yhteistyössä Fountain Parkin kanssa, jolla on valmis verkkoaivoriihityökalu käytössään. Keskeistä oli saada hankkeen käyttöön kuntalaisten ja henkilöstön näkemyksiä tulevaisuuden kotihoidosta ja testata uutta osallistamisen tapaa. Pilotti tehtiin tiiviissä yhteistyössä hyvinvointialueen asiakaskokemuskehittämispäällikön kanssa. Nähtäväksi jää, soveltuuko verkkoaivoriihi tulevaisuudessa yhdeksi osallistamisen menetelmäksi. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Hyvinvointialueelle siirryttäessä on tärkeä tavoittaa yhden aihepiirin äärelle laaja joukko, oli kyseessä sitten asiakkaat, asukkaat tai henkilöstö. Osallistujamäärä verkkoaivoriihen oli rajoittamaton, vastaaminen oli helppoa ja selkeää sekä vuorovaikutteista. Toimintamallina verkkoaivoriihi on erittäin ketterä, läpimenoaika suunnittelupalaverista tulosyhteenvetoon oli muutamia viikkoja. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Jos verkkotyöpaja toteutetaan valmiilla verkkoaivoriihityökalulla (ostopalvelu), se ei vaadi organisaatiolta kuin aloitustyöpajan, jossa ideoidaan työpajan sisältöä sekä esitestauksen. Toimintamalli on sovellettavissa eri kohderyhmille, mutta kaikille se ei sovellu. Verkkotyöpaja vaatii tietoteknistä osaamista. Myös saavutettavuudessa on vielä kehitettävää. Etukäteen kannattaa miettiä tarkoin mihin kysymyksiin verkkotyöpajalla halutaan vastauksia. Myös taustamuuttujat kannattaa rajata selkeästi. 

Kansikuva
Henkilöstöä yhteiskehittämässä saman tietokoneen äärellä

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis