Vetureina toimivien lastensuojelun kokemusasiantuntijoiden valmentaminen, työllistäminen ja tuki

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin avulla valmennetaan, työllistetään ja tuetaan nuoria aikuisia lastensuojelun kokemusasiantuntijoita heidän toimiessaan Auta Lasta ry:n Veturointi-toiminnan eri tehtävissä. Kokemusasiantuntijat saavat valmiuksia ja tukea Veturina työskentelyyn ja omaan elämäänsä.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Auta Lasta ry
Ylläpitäjä
Auta Lasta ry
Kehittäjä