Yhdistystyöpajat yhteiskehittämisen välineenä sote-palveluissa

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhdistystyöpajat ovat yhteiskehittämisen foorumi Sosteri-sotekuntayhtymän toiminta-alueella Savonlinnan seudulla. Toiminnalla Sosterin substanssiosaaminen kanavoidaan yhdistysten toiminnan kehittämiseen ja yhdistysten osaaminen Sosterin asiakaspolkujen kehittämiseen. 

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

ESTERY - Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry
Ylläpitäjä
Ylläpitäjä
Itä-Savon sairaanhoitopiiri (Sosteri)
Kehittäjä
Alustapalvelu Sociala Oy
Kehittäjä
Itä-Savon sairaanhoitopiiri (Sosteri)
Kehittäjä