Yleishyödyllisten järjestöjen edustus hyvinvointialueen rakenteessa.

Esitys 113 Sote-järjestöjen neuvottelukunnan liittämisestä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen rakenteeseen osaksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tulosryhmää. Esitys sisältää myös  taustaselvitysmateriaalit ja ehdotukset neuvottelukunnan roolista ja tehtävistä.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Syyskaudella 2022 Varsinais-Suomen alueellinen hyte-työryhmä antoi sen alaiselle järjestöprojektiryhmälle tehtäväksi valmistella esitys järjestöjen edustuksellisen toimielimen perustamiseksi Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle. Työryhmä on työskentelynsä aikana tehnyt yhteistyötä ensin hyvinvointialueen valmistelun yhdyspinnat-toiminnan ja sitten Varhan hyte-tulosryhmän kanssa.

Toukokuussa 2022 aloittanut Varsinais-Suomen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen Sidosryhmät osana asiakkaan palveluketjua –hankeosion  tehtävänä on mm. hyvinvointialueen järjestöystävällisen toimintamallin juurruttaminen. Hankeosion projektipäälliköt ovat työskennelleet järjestöprojektiryhmän mukana ja tukeneet esityksen valmistelua kokousten välillä.

Varsinais-Suomessa on vuodesta 2021 toiminut sote-järjestöjen perustama 113 sote-järjestöjen neuvottelukunta, joka on tehnyt tiivistä yhteistyötä hyvinvointialueen valmistelun kanssa ja mm. vastannut koordinoidusta viestinnästä tulevan hyvinvointialueen järjestöjen kesken. Yhteistyö sote-järjestöjen kanssa on siis jo vakiintunut Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle, seuraavassa vaiheessa yhteistyö ja neuvottelukunnan toimintaa pitää vakiinnuttaa viralliseen hyvinvointialueen rakenteeseen.

Työskentely aloitettiin kuvaamalla Varsinais-Suomen järjestökentän nykytilanne järjestöjen jo olemassa olevien yhteistyörakenteiden näkökulmasta sekä avaamalla 113 sote-järjestöjen neuvottelukunnan tämänhetkinen rooli, tehtävät ja toimintasääntö.

Seuraavassa vaiheessa selvitettiin muilla hyvinvointialueilla mahdollisesti jo tehty valmistelutyö järjestöyhteistyön liittämisestä rakenteisiin. Hyvinvointialueet ovat kukin rakentaneet organisaationsa ja toimintatapansa moninaisin tavoin, eikä mikään toimintamalli ole suoraan siirrettävissä toiselle hyvinvointialueelle. Tämän lisäksi järjestöyhteistyön rakenteet olivat 2022-23 vuodenvaihteessa hyvinvointialueilla pääasiassa suunnitteluvaiheessa, joten montaa mallia ei vielä ollut kuvattuna. Esityksen pohjaksi saatiin kuitenkin koottua muutamalla hyvinvointialueelta päätöksiä, kuvauksia ja malleja, joita voitiin yhdistämällä hyödyntää myös Varsinais-Suomen valmistelussa.

Liitteet
Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, alueellisen hyte-työryhmän ja nykyisen Varhan hyte-tulosryhmän järjestöprojektiryhmä

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valmisteluorganisaatio, 4.1. Järjestäminen & tuotannon ohjaus ja sen jälkeen Varsinais-Suomen hyvinvointilalueen hyte-tulosryhmä

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelma, Varsinais-Suomi, Sidosryhmät osana asiakkaan palveluketjua

Varsinais-Suomen sote-järjestöt

Ratkaisun perusidea **

Hyvinvointialueen toiminnan käynnistyessä tarkoituksena on  varmistaa sote-järjestöjen kanssa tehdyn tiiviin ja tavoitteellisen yhteistyön jatkuminen, vahvistaa sote-järjestöjen yleishyödyllisen toiminnan edellytyksiä ja mahdollistaa koordinoitu viestintä ja yhteinen kehittäminen hyvinvointialueen ja järjestökentän kesken.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallin käyttöönotto vaatii hyvinvointialueen, Varsinais-Suomen Tulsote-hankkeen ja järjestöjen tiivistä yhteistyötä koko prosessin ajan.

Varsinais-Suomessa 113 sote-järjestöjen neuvottelukunnan toiminta oli käynnistynyt v. 2021 ja se on toiminut alusta asti sote-järjestöjen koordinoivana yhteistyötahona hyvinvointialueen valmistelussa. Neuvottelukunnan tavoitteena on ollut tehostaa sote-järjestöjen vaikuttamisyhteistyötä, vahvistaa järjestöjen roolia osana Varsinais-Suomessa kehitettävää sote-palvelujärjestelmää ja varmistaa järjestöjen yleishyödyllisen toiminnan edellytyksiä.

Neuvottelukunnan vakiintuneiksi tehtäväksi muodostui jo hyvinvointialueen valmistelun aikana mm. hyvinvointialueen keskitetty viestintä sote-järjestöille ja järjestöasiantuntijoiden nimeäminen hyvinvointialueen valmistelu- ja kehittäistyöryhmiin.

Hyvinvointialueen valmistelussa ja toiminnan käynnistyessä on käytännön järjestöyhteistyöhön liittyviä asiakirjoja valmistellut alunperin alueellisen hyte-työryhmän perustama järjestöprojektiryhmä, joka koostuu sote-järjestöjen asiantuntijaedustajista. Työskentelyn käynnistyessä Varsinais-Suomessa oli siis jo olemassa edustuksellinen järjestöjen yhteistyöelin, jota ehdottaa osaksi hyvinvointialueen rakennetta ja työryhmä, jonka tehtäviin asian valmistelun voi liittää. 

Järjestöprojektiryhmään liitettiin heti tehtävän alussa myös Järjestöjen sotemuutostuen järjestöasiantuntija, Tulevaisuuden sote-keskushankkeen sidosryhmäyhteistyötä kehittävät projektipäälliköt ja hyvinvointialueen järjestöyhteistyön vastuutahot (ensin yhdyspinnat-valmistelija ja hyvinvointialueen käynnistyttyä hyte-johtaja). Tämä jatkuva vuoropuhelu prosessin kaikissa vaiheissa oli erittäin tärkeää tehtävän edistymisen kannalta.

Käytännössä työryhmällä oli muitakin kokonaisuuteen liittyviä tehtäviä. Tätä kyseistä tehtävää valmisteli kokousten välillä pieni tiimi, jonka esityksiä ja tuotoksia kommentoitiin ja jatkokehitettiin varsinaisissa kokouksissa.

Työskentely aloitettiin kuvaamalla Varsinais-Suomen järjestökentän nykytilanne järjestöjen jo olemassa olevien yhteistyörakenteiden näkökulmasta sekä avaamalla 113 sote-järjestöjen neuvottelukunnan tämänhetkinen rooli, tehtävät ja toimintasääntö.

Seuraavassa vaiheessa selvitettiin muilla hyvinvointialueilla mahdollisesti jo tehty valmistelutyö järjestöyhteistyön liittämisestä rakenteisiin. Hyvinvointialueet ovat kukin rakentaneet organisaationsa ja toimintatapansa moninaisin tavoin, eikä mikään toimintamalli ole suoraan siirrettävissä toiselle hyvinvointialueelle. Tämän lisäksi järjestöyhteistyön rakenteet olivat 2022-23 vuodenvaihteessa hyvinvointialueilla pääasiassa suunnitteluvaiheessa, joten montaa mallia ei vielä ollut kuvattuna. Esityksen pohjaksi saatiin kuitenkin koottua muutamalla hyvinvointialueelta päätöksiä, kuvauksia ja malleja, joita voitiin yhdistämällä hyödyntää myös Varsinais-Suomen valmistelussa.

Viimeisessä vaiheessa tehtiin varsinainen esitys 113 sote-järjestöjen neuvottelukunnan liittämisestä osaksi Varsinais-Suomen hyvinvointialueen rakennetta ja organisaatiota. Esitys sisältää myös ehdotukset neuvottelukunnan roolista ja tehtävistä ja ehdotukset tarvittavista neuvottelukunnan toimintasääntömuutoksista.

Lisäksi mukana ehdotus säännöllisen avoimen järjestöfoorumin “Järjestöareena”-toiminnan siirtämisestä osaksi Varsinais-Suomen hyvinvointialueen toimintaa yhteistyössä 113 sote-järjestöjen neuvottelukunnan kanssa.

Esitys toimitettiin Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluehallituksen ja hytejaoston puheenjohtajille sekä hyte-tulosryhmän hyte-johtajalle 28.2.2023.

 

 

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Valmistelu on tärkeää tehdä aidossa jatkuvassa  vuorovaikutteisessa yhteistyössä hyvinvointialueen ja järjestöjen kanssa.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Esitys toimii hyvinvointialueen järjestöyhteistyön juurruttamisen ja jatkosuunnittelun pohjana.  Järjestöyhteistyön suunnittelu jatkuu osana hyvinvointialueen tulosryhmän toimintaa. Odotamme aluehallituksen käsittelyä asiasta kevään 2023 aikana.