Yleishyödyllisten järjestöjen edustus hyvinvointialueen rakenteessa.

113 Sote-järjestöjen neuvottelukunnan liittäminen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen rakenteeseen osaksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tulosryhmää. Esitys sisältää taustaselvitysmateriaalit ja ehdotukset neuvottelukunnan rooliin ja tehtäviin.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Yleishyödyllisten järjestöjen edustus hyvinvointialueen rakenteessa.
Toimintamallin lyhyt kuvaus

113 Sote-järjestöjen neuvottelukunnan liittäminen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen rakenteeseen osaksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tulosryhmää. Esitys sisältää taustaselvitysmateriaalit ja ehdotukset neuvottelukunnan rooliin ja tehtäviin.

Toteutuspaikka
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Minna Rosendahl

Luotu

16.03.2023

Viimeksi muokattu

20.11.2023
Ratkaisun perusidea **

Hyvinvointialueen toiminnan käynnistyessä tarkoituksena oli  varmistaa sote-järjestöjen kanssa tehdyn tiiviin ja tavoitteellisen yhteistyön jatkuminen, vahvistaa sote-järjestöjen yleishyödyllisen toiminnan edellytyksiä ja mahdollistaa koordinoitu viestintä ja yhteinen kehittäminen hyvinvointialueen ja järjestökentän kesken.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallin käyttöönotto vaatii hyvinvointialueen, Varsinais-Suomen Tulsote-hankkeen ja järjestöjen tiivistä yhteistyötä koko prosessin ajan.

Varsinais-Suomessa 113 sote-järjestöjen neuvottelukunnan toiminta oli käynnistynyt v. 2021 ja se on toiminut alusta asti sote-järjestöjen koordinoivana yhteistyötahona hyvinvointialueen valmistelussa. Neuvottelukunnan tavoitteena on ollut tehostaa sote-järjestöjen vaikuttamisyhteistyötä, vahvistaa järjestöjen roolia osana Varsinais-Suomessa kehitettävää sote-palvelujärjestelmää ja varmistaa järjestöjen yleishyödyllisen toiminnan edellytyksiä.

Neuvottelukunnan vakiintuneiksi tehtäväksi muodostui jo hyvinvointialueen valmistelun aikana mm. hyvinvointialueen keskitetty viestintä sote-järjestöille ja järjestöjen asiantuntijoiden nimeäminen hyvinvointialueen valmistelu- ja kehittäistyöryhmiin.

Hyvinvointialueen valmistelussa ja toiminnan käynnistyessä on käytännön järjestöyhteistyöhön liittyviä asiakirjoja valmistellut alunperin alueellisen hyte-työryhmän perustama järjestöprojektiryhmä, joka koostuu sote-järjestöjen asiantuntijaedustajista. Työskentelyn käynnistyessä Varsinais-Suomessa oli siis jo olemassa 1. edustuksellinen järjestöjen yhteistyöelin, jota ehdottaa osaksi hyvinvointialueen rakennetta ja 2. työryhmä, jonka tehtäviin asian valmistelun voi liittää. 

Järjestöprojektiryhmään liitettiin heti tehtävän alussa myös Järjestöjen sotemuutostuen järjestöasiantuntija, Tulevaisuuden sote-keskushankkeen sidosryhmäyhteistyötä kehittävät projektipäälliköt ja hyvinvointialueen järjestöyhteistyön vastuutahot (ensin yhdyspinnat-valmistelija ja hyvinvointialueen käynnistyttyä hyte-johtaja). Tämä jatkuva vuoropuhelu prosessin kaikissa vaiheissa oli erittäin tärkeää tehtävän edistymisen kannalta.

Käytännössä työryhmällä oli muitakin kokonaisuuteen liittyviä tehtäviä. Tätä kyseistä tehtävää valmisteli kokousten välillä pieni tiimi, jonka esityksiä ja tuotoksia kommentoitiin ja jatkokehitettiin varsinaisissa kokouksissa.

Työskentely aloitettiin kuvaamalla Varsinais-Suomen järjestökentän nykytilanne järjestöjen jo olemassa olevien yhteistyörakenteiden näkökulmasta sekä avaamalla 113 sote-järjestöjen neuvottelukunnan tämänhetkinen rooli, tehtävät ja toimintasääntö.

Seuraavassa vaiheessa selvitettiin muilla hyvinvointialueilla mahdollisesti jo tehty valmistelutyö järjestöyhteistyön liittämisestä rakenteisiin. Hyvinvointialueet ovat kukin rakentaneet organisaationsa ja toimintatapansa moninaisin tavoin, eikä mikään toimintamalli ole suoraan siirrettävissä toiselle hyvinvointialueelle. Tämän lisäksi järjestöyhteistyön rakenteet olivat 2022-23 vuodenvaihteessa hyvinvointialueilla pääasiassa suunnitteluvaiheessa, joten montaa mallia ei vielä ollut kuvattuna. Esityksen pohjaksi saatiin kuitenkin koottua muutamalla hyvinvointialueelta päätöksiä, kuvauksia ja malleja, joita voitiin yhdistämällä hyödyntää myös Varsinais-Suomen valmistelussa.

Viimeisessä vaiheessa tehtiin varsinainen esitys 113 sote-järjestöjen neuvottelukunnan liittämisestä osaksi Varsinais-Suomen hyvinvointialueen rakennetta ja organisaatiota. Esitys sisältää myös ehdotukset neuvottelukunnan roolista ja tehtävistä ja ehdotukset tarvittavista neuvottelukunnan toimintasääntömuutoksista.

Lisäksi mukana ehdotus säännöllisen avoimen järjestöfoorumin “Järjestöareena”-toiminnan siirtämisestä osaksi Varsinais-Suomen hyvinvointialueen toimintaa yhteistyössä 113 sote-järjestöjen neuvottelukunnan kanssa.

Esitys toimitettiin Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluehallituksen ja hytejaoston puheenjohtajille sekä hyte-tulosryhmän hyte-johtajalle 28.2.2023.

Alkusyksystä 2023 113 Sote-järjestöjen neuvottelukunta liitettiin hyte-tulosryhmän organisaatiokaavioon yhteistyöelimeksi ja neuvottelukunnan kokouksiin aluehallitus nimesi sekä luottamushenkilön (aluehallituksen 2. vpj) että virkahenkilön (hyte-johtaja) edustamaan hyvinvointilaluetta. 

 

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Esitys toimi hyvinvointialueen järjestöyhteistyön juurruttamisen ja jatkosuunnittelun pohjana.  Järjestöyhteistyön suunnittelu jatkuu osana hyte-tulosryhmän toimintaa. 

Alkusyksystä 2023 113 Sote-järjestöjen neuvottelukunta liitettiin hyte-tulosryhmän organisaatiokaavioon yhteistyöelimeksi ja neuvottelukunnan kokouksiin aluehallitus nimesi sekä luottamushenkilön (aluehallituksen 2. vpj) että virkahenkilön (hyte-johtaja) edustamaan hyvinvointilaluetta. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Valmistelu on tärkeää tehdä aidossa jatkuvassa  vuorovaikutteisessa yhteistyössä hyvinvointialueen ja järjestöjen kanssa.

Kansikuva
Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanke, Sidosryhmät osana  asiakkaan palveluketjua  2022-23

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis