Yli 18-vuotiaiden vammaisten henkilöiden moniammatillinen verkostomalli, Länsi-Uudenmaan hva (RRP, P4, I1)

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pilotoidun toimintamallin on tarkoitus ehkäistä raskaiden palveluiden tarvetta selkeyttämällä palveluiden välisiä yhteydenotto- ja konsultaatiokanavia, esimerkiksi kuntoutussuunnitelman laadinnassa.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Ylläpitäjä
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Kehittäjä