Etunimi
Niki
Sukunimi
Hintikka
Organisaatio
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Toimintamallit, joissa mukana

Toimintamalli
RRP
Kestävä kehitys
Prosessien kehittäminen
Avosairaanhoito
Johtaminen

Toimintamalli
Opiskeluterveydenhuolto
Kouluterveydenhuolto
Opiskeluhuolto
Prosessien kehittäminen

Toimintamalli
RRP
Prosessien kehittäminen
Kestävä kehitys
Avosairaanhoito
Perusterveydenhuolto

Toimintamalli
RRP
Kestävä kehitys
Prosessien kehittäminen
Moniammatillisuus
Vammaispalvelut

Toimintamalli
RRP
Prosessien kehittäminen
Kestävä kehitys
Vammaispalvelut

Toimintamalli
Palliatiivinen hoito
Vanhustenhuolto
Ikääntyminen

Toimintamalli
RRP
Kestävä kehitys
Prosessien kehittäminen
Aikuissosiaalityö
Yhdenvertaisuus

Toimintamalli
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Päihdepalvelut
Yhdenvertaisuus

Toimintamalli
Vammaispalvelut
Vammaistyö
Asumispalvelut
Yhdenvertaisuus
Asiakas- ja palveluohjaus

Avosairaanhoidon johtamismalli ja käyttöönottosuunnitelma
Toimintamalli
Perusterveydenhuolto
Avosairaanhoito
Johtaminen
RRP
Prosessien kehittäminen

Toimintamalli
Avosairaanhoito
Prosessien kehittäminen
Kestävä kehitys
Verkostot
RRP

Toimintamalli
RRP
Prosessien kehittäminen
Kestävä kehitys
Yhteistyö
Diabetes

Huomaatko tarvitsevasi elintapamuutosta. Ensin otat yhteyttä, tämän jälkeen kartoitetaan ja suunnitellaan muutosta, sitten toteutetaan muutos ja palvelun jälkeen jatketaan tuella  ja seurannalla.
Toimintamalli
Elintavat
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Toimintamalli
Avosairaanhoito
RRP
Kestävä kehitys
Prosessien kehittäminen

Espoon tiimiterveysaseman tiimirakenne ja toimintamalli. Tiimit ja tiimihuone, johtotiimin kokous- ja mittarivakio, päivittäisjohtamisen kokous- ja tauluvakiot, tiimivetäjä ja asiakkaan yhteyshenkilö.
Toimintamalli
Tiimityö
Saavutettavuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Johtaminen

Toimintamallin kuvaus
Toimintamalli
Ikääntyminen
Muistisairaudet
Ravitsemus

Toimintamalli
Fysioterapia
Äitiys- ja lastenpalvelut
Terveydenhuolto
Perusterveydenhuolto
Etäpalvelu

Toimintamalli
Avosairaanhoito
Prosessien kehittäminen
Julkiset hankinnat ja kilpailutus

Toimintamalli
Valvonta
Vanhuspalvelut
Vanhustenhuolto
Asumispalvelut
Digitaaliset palvelut

Toimintamalli
Vanhuspalvelut
Vanhustenhuolto

Toimintamalli
RRP
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Asiakas- ja palveluohjaus
Vanhuspalvelut

Toimintamalli
RRP
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Vanhuspalvelut
Kestävä kehitys

Ikääntyneen vajaaravitsemuksen tunnistaminen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella
Toimintamalli
Ravitsemus
Hoidontarve
Omaishoito
Kotihoito
Asumispalvelut

Toimintamalli
RRP
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Vanhuspalvelut
Asiakas- ja palveluohjaus
Prosessien kehittäminen

Toimintamalli
RRP
Prosessien kehittäminen
Vanhuspalvelut
Varhainen tunnistaminen
Varhainen puuttuminen

Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Yhdenvertaisuus
Prosessien kehittäminen
Kotihoito

Toimintamalli
Ikääntyminen
Vanhuspalvelut
Konseptointi ja vakiinnuttaminen
Asumispalvelut

Toimintamalli
RRP
Kestävä kehitys
Prosessien kehittäminen
Yhdenvertaisuus
Avosairaanhoito

Kipu, osa elämääni -ryhmä
Toimintamalli
Työkyky
Elämänlaatu
Vertaistuki
Perusterveydenhuolto

Toimintamalli
Vanhuspalvelut
Ravitsemus
Ryhmätoiminta
Kotona asuminen

Toimintamalli
RRP
Kestävä kehitys
Prosessien kehittäminen
Yhteistyö
Aikuissosiaalityö

Toimintamalli
Vanhuspalvelut
Neuvonta
Asiakas- ja palveluohjaus
Prosessien kehittäminen
Yhdenvertaisuus

Toimintamalli
Vanhuspalvelut
Konseptointi ja vakiinnuttaminen
Ennaltaehkäisy
Kotona asuminen

Toimintamalli
RRP
Prosessien kehittäminen
Vanhuspalvelut
Kuntoutus
Kotihoito

Toimintamalli
Vanhuspalvelut
Kuntoutus
Moniammatillisuus
Kotihoito

Toimintamalli
Vanhuspalvelut
Kuntoutus
Päivätoiminta
Moniammatillisuus
Kotihoito

Toimintamalli
RRP
Prosessien kehittäminen
Päivätoiminta
Kuntoutus
Vanhuspalvelut

Toimintamalli
Kuntouttava työtoiminta
Yhdenvertaisuus
Yhteiskehittäminen
Sosiaalihuolto

Toimintamalli
RRP
Kestävä kehitys
Prosessien kehittäminen
Kuntoutus
Etäpalvelu

Toimintamalli
RRP
Prosessien kehittäminen
Kuntoutus
Toimintakyky
Vanhuspalvelut

Toimintamalli
RRP
Liikkuvat palvelut
Prosessien kehittäminen
Kestävä kehitys
Aikuissosiaalityö

Toimintamalli
RRP
Kestävä kehitys
Prosessien kehittäminen
Yhdenvertaisuus

Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
Neuvonta
Matalan kynnyksen palvelu

Toimintamalli
RRP
Kestävä kehitys
Prosessien kehittäminen
Yhdenvertaisuus

Toimintamalli
Yhdenvertaisuus
Asiakaslähtöisyys
Kustannusvaikuttavuus

Länsi-Uudenmaan perhekeskusmallin kansikuva
Toimintamalli
Perhepalvelut
Nuorisotyö
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Kuntoutus
Hyvinvointi

Toimintamalli
RRP
Kestävä kehitys
Prosessien kehittäminen
Digitaaliset palvelut

Maksuttoman ehkäisyn kokeilu Länsi-Uudenmaan Hyvinvointialueella
Toimintamalli
Seksuaali- ja lisääntymisterveys

Matalan kynnyksen palveluiden konsepti
Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
Digitaaliset palvelut
Monialaisuus

Toimintamalli
RRP
Prosessien kehittäminen
Kestävä kehitys
Yhdenvertaisuus
Asiakas- ja palveluohjaus

Toimintamalli
RRP
Kestävä kehitys
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Monialaisuus

Toimintamalli
Kokeilu
Vanhustenhuolto
Perusterveydenhuolto
Henkilöstöressurssit ja osaaminen

Monikielisen verkkoauttamisen palvelukonsepti
Toimintamalli
Vieraskielisyys
Matalan kynnyksen palvelu
Psykososiaalinen tuki
Hoidontarve
Prosessien kehittäminen

Toimintamalli
Muistisairaudet
Vanhuspalvelut
Vanhustenhuolto

Toimintamalli
Perustason mielenterveyspalvelut
Mielenterveyspalvelut
Opiskeluhuolto
Kokeilu

Nuorten mielenterveyspalveluiden palvelupolku
Toimintamalli
Mielenterveyspalvelut
Mielenterveys
Palvelupolku

Toimintamalli
Aikuissosiaalityö
Sosiaalihuolto
Neuvonta
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakaslähtöisyys

Toimintamalli
RRP
Prosessien kehittäminen
Kestävä kehitys
Avosairaanhoito
Digitaaliset palvelut

Toimintamalli
Opiskeluhuolto
Yhdenvertaisuus
Moniammatillisuus
Yhteistyö

Toimintamalli
Vanhuspalvelut
Vanhustenhuolto
Kuntoutus
Monialaisuus
Kotona asuminen

Palveluhakutyökalu Seniori-infoon
Toimintamalli
Neuvonta
Asiakas- ja palveluohjaus
Vanhuspalvelut
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Paljon palveluja tarvitsevat asiakkaat -palvelukonsepti
Toimintamalli
Moniammatillisuus
Palvelutarve
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut

Toimintamalli
RRP
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Yhteistyö
Palvelupolku

Toimintamalli
RRP
Prosessien kehittäminen
Asiakas- ja palveluohjaus
Palvelutarve
Yhdenvertaisuus

Perhekeskuksen kohtaamispaikkatoiminta
Toimintamalli
Osallisuus
Järjestöt
Yhteistyö
Perhekeskus

Toimintamalli
Perhepalvelut
Sosiaalihuolto
Palvelutarve

Toimintamalli
RRP
Prosessien kehittäminen
Kotihoito
Psykososiaalinen tuki
Vanhuspalvelut

Toimintamalli
RRP
Prosessien kehittäminen
Kestävä kehitys
Johtaminen

Toimintamalli
RRP
Kestävä kehitys
Prosessien kehittäminen
Ravitsemus
Yhdenvertaisuus

Toimintamalli
Perusterveydenhuolto
Digitaaliset palvelut
Erikoissairaanhoito

Toimintamalli
Suun terveydenhuolto
Kouluterveydenhuolto
Neuvola

Toimintamalli
Suun terveydenhuolto
Ostopalvelut
Julkiset hankinnat ja kilpailutus
Sähköinen asiointi

Toimintamalli
RRP
Prosessien kehittäminen
Kestävä kehitys
Moniammatillisuus

Toimintamalli
Saatavuus
Arviointi ja tiedonkeruu
Prosessien kehittäminen

Toimintamalli
RRP
Prosessien kehittäminen
Varhainen tunnistaminen
Kotihoito
Kuntoutus

Toimintamalli
RRP
Prosessien kehittäminen
Kestävä kehitys
Työttömyys
Yhteistyö

Toimintamalli
Vammaispalvelut
Moniammatillisuus
Prosessien kehittäminen

Toimintamalli
RRP
Kestävä kehitys
Prosessien kehittäminen
Moniammatillisuus
Vammaispalvelut

Kansikuva Kotihoidon asiakkaan äkilliset tilanteet
Toimintamalli
Kotihoito
Vanhuspalvelut
Vanhustenhuolto

Kokonaisuudet, joissa mukana

Kaksi miestä kävelyllä. Kuvan alareunassa logot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Euroopan unionin rahoittama - NextGenerationEU ja Suomen kestävän kasvun ohjelma.
Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Elintavat
Asiakas- ja palveluohjaus
Digitaaliset palvelut

Kokonaisuus
Aihealueet
Eriarvoisuus
Yhdenvertaisuus
Digitaaliset palvelut
Moniammatillisuus

Länsi-Uusimaa
Kokonaisuus
Aihealueet
Kotona asuminen
Ikääntyminen
Kotihoito
Hyvinvointiteknologia
Asiakaslähtöisyys

Tulevaisuuden sote-keskuksen konsepti: Palvelut lapsille ja perheille, työikäisille ja ikääntyneille. Kaikille tarkoitetut palvelut ja erityispalvelut. Sähköiset palvelut ja fyysiset palvelut.
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset