Etunimi
Niki
Sukunimi
Hintikka
Organisaatio
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Toimintamallit, joissa mukana

Avosairaanhoidon johtamismalli ja käyttöönottosuunnitelma
Toimintamalli
Perusterveydenhuolto
Avosairaanhoito
Johtaminen

Huomaatko tarvitsevasi elintapamuutosta. Ensin otat yhteyttä, tämän jälkeen kartoitetaan ja suunnitellaan muutosta, sitten toteutetaan muutos ja palvelun jälkeen jatketaan tuella  ja seurannalla.
Toimintamalli
Elintavat
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Espoon tiimiterveysaseman tiimirakenne ja toimintamalli. Tiimit ja tiimihuone, johtotiimin kokous- ja mittarivakio, päivittäisjohtamisen kokous- ja tauluvakiot, tiimivetäjä ja asiakkaan yhteyshenkilö.
Toimintamalli
Tiimityö
Saavutettavuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Johtaminen

Toimintamallin kuvaus
Toimintamalli
Ikääntyminen
Muistisairaudet
Ravitsemus

Toimintamalli
Valvonta
Vanhuspalvelut
Vanhustenhuolto
Asumispalvelut
Digitaaliset palvelut

Toimintamalli
Vanhuspalvelut
Vanhustenhuolto

Kipu, osa elämääni -ryhmä
Toimintamalli
Työkyky
Elämänlaatu
Vertaistuki
Perusterveydenhuolto

Länsi-Uudenmaan perhekeskusmallin kansikuva
Toimintamalli
Perhepalvelut
Nuorisotyö
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Kuntoutus
Hyvinvointi

Matalan kynnyksen palveluiden konsepti
Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
Digitaaliset palvelut
Monialaisuus

Monikielisen verkkoauttamisen palvelukonsepti
Toimintamalli
Vieraskielisyys
Matalan kynnyksen palvelu
Psykososiaalinen tuki
Hoidontarve
Toimintakyky

Nuorten mielenterveyspalveluiden palvelupolku
Toimintamalli
Mielenterveyspalvelut
Mielenterveys
Palvelupolku

Perhekeskuksen kohtaamispaikkatoiminta
Toimintamalli
Osallisuus
Järjestöt
Yhteistyö

Kansikuva Kotihoidon asiakkaan äkilliset tilanteet
Toimintamalli
Kotihoito
Vanhuspalvelut
Vanhustenhuolto

Kokonaisuudet, joissa mukana

Kokonaisuus
Aihealueet
Eriarvoisuus
Yhdenvertaisuus
Digitaaliset palvelut
Moniammatillisuus

Tulevaisuuden sote-keskuksen konsepti: Palvelut lapsille ja perheille, työikäisille ja ikääntyneille. Kaikille tarkoitetut palvelut ja erityispalvelut. Sähköiset palvelut ja fyysiset palvelut.
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset