Sotelan saari – Menetelmä asiakasnäkökulman sekä monialaisen työn vahvistamiseen

Mistä työkalussa on kyse?

"Sotelan saari" -menetelmällä pyritään vahvistamaan eri toimialojen dialogia, vuorovaikutusta ja asiakaslähtöisyyttä. Menetelmällä pohditaan moninäkökulmaisesti asiakkaan tilanteen muutosten vaikutusta palveluiden saatavuuteen ja vaikuttavuuteen. Vaikuttavuus pyritään menetelmässä käsittämään myös tiedolla johtamisen näkökulmasta.

Mihin työkalua käytetään?

Menetelmä sopii monialaisen näkökulman ”substanssineutraaliin” yhdistämiseen, monialaisten toimintamallien syventämiseen ja vahvistamiseen, työyhteisö -peliksi toisen työhön tutustumiseen ja vahvistamaan dialogisuutta ja eri osapuolten kuulemista. Sopii parhaiten ”live”-työpajoihin, mutta myös tietyin reunaehdoin Teamsiinkin.

Miten työkalua käytetään?

Riippuen onko tilaisuus kasvokkain oleva työpaja vai esim. Teams, valitaan materiaalien käyttö: Joko heijastettuna yhteiselle näytölle, jaettuna ruudulla tai voidaan jakaa esim. paperitulosteena.

Jaetaan roolit ja pohditaan asiakkaalle/asiakkaille taustatarinat. Suositus on, että käytetään valmiiksi kirjoitettuja taustatarinoita (tämä voidaan tehdä esim. työpajan fasilitaattorin tai menetelmän vetäjän toimesta). Tarkoitus ei ole välttämättä varsinaisesti ”esittää” mitään hahmoa, toki draamamenetelmiä voidaan käyttää. Kuuntelijan roolia voidaan kierrättää niin, että joka kerta kun tilannetta muutetaan, valitaan uusi kuuntelija.

Asiakkaiden tilannetta lähdetään tarkastelemaan perustilanteesta valitsemalla alkutilanne. Tilanne voi olla alkuun kevyempi, sellainen mihin ei vielä tarvita laajoja verkostoja. Tilannetta peilataan valitulla alueella. Tämä jälkeen lähdetään muuttamaan haasteiden syvyyttä ja aluetta. Näin päästään pohtimaan eri muutosten vaikutuksia toisiinsa: Tapahtuuko jotain olennaista muutosta, jos asiakkaan tilanne pysyy samana mutta sijainti muuttuu, tai tapahtuuko jotain muutosta vaikkapa verkostossa tai palveluissa, jossa tilanteen syvyys sekä alue muuttuu jne.

Muutoksille valitaan sykli sen mukaan minkä verran aikaa on käytettävissä. Esim. 15min monialainen pohdinta + 10min kuuntelijan palaute. Tämän jälkeen tilanteen muutos ja uusi 15+10 sykli. Lopussa käydään esim. pöytäryhmittäin (tai Teams-ryhmittäin, riippuen työskentelytavasta) yhteenvetoa / käydä yhteistä keskustelua kaikista näkökulmista (asiakas, monialainen työryhmä, kuuntelija + muut mahdolliset roolit) nostaen heränneitä näkökulmia, ajatuksia, kokemuksia ja havaintoja.

Vinkkejä:

Materiaaleissa on vihjeenä myös piirtää omasta alueesta ”oma saari” tai alue.

Menetelmää voi kokeilla myös asiakastyössä, jolloin asiakas on mukana omana itsenään. Tähän voisi sopia esim. tulevaisuuden muistelu, jossa tilannetta eri alueille ja eri tilanteisiin muuttamalla etsitään ratkaisukeskeisiä askelia kohti hyvää tulevaisuutta.

Materiaalin kehittämisestä ovat vastanneet Taru Arnkil, Helena Kämärä, Katri Pellinen, Katja Raikas osana Kanta-Hämeen Tulevaisuuden Sote-keskus-hanketta vuonna 2022. Materiaali on ladattavissa sivun alareunasta.

Työkalun vahvuudet ja heikkoudet?

Suositellaan käytettäväksi kasvokkain tapahtuvissa ”live” tapahtumissa.

Heikkous menetelmässä näkyy Teamsissa dialogisen vuorovaikutuksen ylläpidossa ja havainnoinnissa. Jos kameroita ei voida pitää päällä, ei suositella menetelmää käytettäväksi.

Kesto?

 

Minkä kokoisen osallistujajoukon kanssa työkalu on sopiva?

Toimii parista osallistujasta isoihinkin porukoihin, koska voidaan jakaa esim. pöytäryhmiin tai teams-huoneisiin. Jos Teams-jako, suositellaan, että jokaisessa ryhmässä on mukana yksi, joka voi vetää ryhmälle menetelmää ja kamerat ovat päällä.

Tarvitaanko erityisiä välineitä toteutukseen?

Valitaan materiaalien käyttö tilaisuuden mukaan: Joko heijastettuna yhteiselle näytölle, jaettuna ruudulla tai voidaan jakaa esim. paperitulosteena. Sotelan saarta voidaan käyttää myös tulostamalla ja leikkaamalla hahmot tulostetulle Sotelan saaren kartalle. Tämä tukee pelillisyyttä.

Kirjaaminen voidaan tehdä esim. erillisille papereille, Padletille, Miroon, Jaettuun powerpointtiin jne. Joka tapauksessa kuuntelija kirjaa aina. Fasilitaattori voi kirjata yhteistä keskustelua.