Käyttäjän Päivi.Vuokila-Oikkonen profiilikuva.
Etunimi
Päivi
Sukunimi
Vuokila-Oikkonen
Organisaatio
Diakonia ammattikorkeakoulu (Diak)
Esittelyteksti
Päivi Vuokila-Oikkonen, Diak erityisasiantuntija. Koulutus: psykiatrinen sairaanhoitaja, pedagogi, terveystieteiden tohtori, työnohjaaja- ratkaisuja tuottava yhdessä kehittäjä.

Toimintamallit, joissa mukana

Toimintamalli
Sosiaalinen kuntoutus
Asiakastyö
Lukio
Asiakas- ja palveluohjaus
Ennakointi ja tulevaisuustyö

Kansikuva hyvivoiva lukio -toimintamallista
Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Mielen hyvinvointi
Yhteisöllisyys
Opiskeluhuolto
Lukio

Osallistuva budjetointi – inklusiivisella toiminnalla osallisuutta lähiöön. Toimintamalli on kuvattu osana Sokra-koordinaation ja Euroopan sosiaalirahaston toimintalinjan 5 hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -prosessia.
Toimintamalli
Osallisuus
Asukas
Yhteiskehittäminen
Budjetointi

Kokonaisuudet, joissa mukana