First name
Mark
Last name
Hovi
Organisation
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä PHHYKY (sairaanhoitopiiri)
Introduction
Asiantuntijasosiaalityöntekijä (Tulevaisuuden sotekeskus-hanke 2020-2022)

Toimintamallit, joissa mukana

Kokonaisuudet, joissa mukana

Lapsi ja aikuinen käsi kädessä.
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Sosiaalihuolto
Perusterveydenhuolto
Asiakas- ja palveluohjaus