Etunimi
Hanna
Sukunimi
Niskanen
Organisaatio
Pirkanmaan hyvinvointialue

Toimintamallit, joissa mukana

Alueellinen yhteistyöaula
Toimintamalli
Ennaltaehkäisy
Asiakas- ja palveluohjaus
Yhteistyö
Järjestöt
Monialaisuus

Toimintamalli
Yhteiskehittäminen
Asiakasosallisuus
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Monialaisuus

Minun tiimini palvelun mainos.
Toimintamalli
Asiakaslähtöisyys
Palvelu- ja hoitosuunnitelma
Monialaisuus
Yhteistyö

Toimintamalli
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Yhteiskehittäminen
Yhteistyö

Palveluverkko tutuksi -työpajamalli sote-keskuksissa
Toimintamalli
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Yhteistyö
Kokemusasiantuntijuus
Kolmas sektori

Monialaisen yhteistyön onnistumisen keinot
Toimintamalli
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Yhteistyö

Kokonaisuudet, joissa mukana