Alueelliset yhteistyöaulat toimivat sekä fyysisinä että sähköisinä alustoina erilaiselle yhteystyölle ja yhteisöllisyyden rakentumiselle ja näin eräänlaisina käyntikortteina mm. sote-palveluille.

Yhteistyöaulojen kautta ilmiöiden paikantaminen ja niihin reagoiminen helpottuu.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Alueelliset yhteistyöaulat
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Alueelliset yhteistyöaulat toimivat sekä fyysisinä että sähköisinä alustoina erilaiselle yhteystyölle ja yhteisöllisyyden rakentumiselle ja näin eräänlaisina käyntikortteina mm. sote-palveluille.

Yhteistyöaulojen kautta ilmiöiden paikantaminen ja niihin reagoiminen helpottuu.

Toteutuspaikka
Tampereen sosiaali- ja terveyspalvelut
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Tampere
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Tiina Karttunen

Luotu

29.06.2022

Viimeksi muokattu

29.06.2022
Ratkaisun perusidea **

Yhteistyöaulojen ideana on toimia alueen asukkaille kaikkien yhteisenä olohuoneena ja helposti ja mielekkäästi saavutettavana fyysisenä paikkana erilaisten toiminta- tai palvelumahdollisuuksien äärelle löytämiseksi.

Palvelua on tärkeää olla saatavana myös sähköisen alustan kautta.

Yhteistyöaulan yhteydessä on hyvä olla esim. 3. sektorin toimesta organisoitua kahvilatoimintaa tms. sekä digilaitteistoja ja opastusta niiden käyttöön.

Vakituiset työntekijät ovat ihmisten kohtaamisen ammattilaisia, joilla on vahvat verkostot, erityistä osaamista monialaiseen yhteistyöhön sekä hyvät tiedonhankintataidot.

Tavoitteena on ennaltaehkäistä ongelmien kasaantumista - että palveluja tarvitsevat asiakkaat ja tahot löytäisivät tarvitsemansa palvelut tm. mahdollisimman sujuvasti ja oikea-aikaisesti.

Yhteistyöauloissa mahdollistuu monenlainen työskentely myös esim. järjestöjen taholta.

Julkisen tahon (kunta, hyvinvointialue) järjestämänä toimintana taataan palveluiden tasavertainen saavutettavuus kaikille.

Yhteistyöaula sopii hyvin esimerkiksi osaksi hyvinvointikeskuksia ja voi toimia myös yhdyspintana kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyölle. Malli antaa oivan alustan myös monialaisen yhteistyön vahvistumiselle (eri palvelut, järjestöt, yritykset).

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Mallin toteutuksessa olennaisena osana on vahva järjestö- sekä palveluverkostoyhteistyö, mm. yhteistyö sosiaalipalvelujen kanssa. Asiakaslähtöisyys on keskiössä.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toimintamallia ei ole otettu käyttöön. Erilainen tiedonkeruu mm. vaikuttavuudesta ja alueen ilmiöistä on olennaista toiminnan kehittämiseksi ja ilmiöihin reagoimisen mahdollistamiseksi.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Saman kaupungin/hyvinvointialueen yhteistyöauloilla on tärkeää olla yhteiset toimintaperiaatteet ja käytännöt sekä vahva keskinäinen yhteistyö.

Joustavuus on myös tärkeää, yhteistyöauloista kuuluukin tulla oman alueensa näköisiä ja olla elävästi kiinni muuttuvissa tilanteissa. Jonkin tietyn asiakasryhmän paikaksi profiloitumista on syytä välttää.

Tilaratkaisuilla on iso merkitys toiminnan onnistumiseen.

Yhteistyöauloissa on tärkeää olla käytettävissä hyvät tulkkausmahdollisuudet esim. Blitz-tulkkaussovelluksen kautta.

Yhteistyöaulat ovat oiva konsultaatio- ja tiedotuskanava viranomaisille.

Alueen asukkaiden yhteistoimijuuden vahvistuminen on kaikkien etu.

Lisätietoja: hanna.niskanen@tampere.fi, noora.karumaa@tampere.fi

Kansikuva
Alueellinen yhteistyöaula

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä