Luodaan sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille Hervannassa lähtökohdat ja rakenteet jatkuvalle yhteistyön kehittämiselle.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Pala palalta, yhdessä.
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Luodaan sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille Hervannassa lähtökohdat ja rakenteet jatkuvalle yhteistyön kehittämiselle.

Toteutuspaikka
Tampereen terveyskeskus, Hervannan terveysasema
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta

Tekijä

Emmi Lautamatti

Luotu

27.08.2021

Viimeksi muokattu

13.05.2022
Ratkaisun perusidea **

Kootaan terveysasemalla toimivien terveydenhuollon- ja sosiaalipalveluiden työntekijöiden edustajat työpajaan, jossa hahmotetaan Hukkapajan keinoin yhteistyön haasteita ja esteitä. Priorisoidaan 1-2 isoimpana koettua haastetta. Toisessa pajassa, Ratkaisupajassa, samat työntekijät hakevat kahden asiakastapauksen avulla keinoja yhteistyön vahvistamiseen ja isoimpien haasteiden voittamiseen.

Toimintaympäristö **

Suomessa on käynnissä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus. Sosiaaliohjaajat ja -työntekijät ovat aloittaneet työskentelyn Hervannan terveysasemalle 11/2020. Muutoksen vuoksi on herännyt tarve luoda ja sopia yhteisiä käytäntöjä sekä tutustua toimintatapoihin. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Asiakkaan polku on kartoitettu yhden asiakkaan kanssa ensimmäisen työpajan jälkeen. Asiakas myös kutsuttiin toiseen työpajaan.  

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Työtapa vaatii kaksi lähityönä toteutettavaa työpajaa, kesto molemmissa vähintään 1,5-2 tuntia. Paikalla tulee olla henkilökuntaa kaikista ammattiryhmistä. Hukkapaja-ratkaisupaja -metodin tulee olla vetäjälle tuttu. Työntekijöiden orientoitumista edesauttaa kahvitarjoilu ja lämmittelykysymys esittelytilanteessa.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Yhteistyö on tiivistynyt. Asiakkaiden ja työyhteisön ongelmiin on jatkossa helpompi löytää ratkaisuja. Asiakkaan polun kuvaus ja yhteistyön toimintatapojen vuokaavio jäävät työntekijöiden käyttöön. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Työpajojen aluksi lämmin ja kevyt orientaatio aiheeseen on tärkeä. Tämän voi toteuttaa esimerkiksi osallistujia lämmittelevän ja hauskan "Ice Breaker" -kysymyksen avulla, jolloin jokainen osallistuja pääsee ääneen. Myös tarjoilut edesauttavat yhteishengen syntymiseen ja yhteiseen orientaatioon. 

Asiakkaalle on hyvä välittää tietoa tilaisuudesta ja häntä koskevat kysymykset etukäteen. Myös tapaaminen ennen ratkaisupajaa helpottaa asiakkaan luontevaa osallistumista. Voi myös miettiä, kannattaisiko asiakkaita kutsua kaksi. 

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä