Etunimi
Kaisa
Sukunimi
Nissi
Organisaatio
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Toimintamallit, joissa mukana

Kuvaus kuntien käytännön työkalupakin sisällöstä. Kuvailee hyvän mielenterveysjohtamisen ja -päätöksenteon prosessin. Mitä kunnan on tärkeätä kartoittaa, arvioida ja kehittää kunnan toiminnassa kokonaisvaltaisen mielenterveyden edistämisen onnistumiseksi. Sisältää eri käytännön toimintamalleja, välineitä ja käytänteitä.
Toimintamalli
Mielenterveys
Monialaisuus
Ehkäisevä päihdetyö
Kunnat
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvän mielen talo ry:n logo, jossa kaksi kettu-hahmoa halaavat toisiaan.
Toimintamalli
Vanhemmuus
Mielenterveys
Matalan kynnyksen palvelu

Kokonaisuudet, joissa mukana