Etunimi
Anneli
Sukunimi
Haliseva
Organisaatio
Pirkanmaan liitto
Esittelyteksti
Lastensuojelu ja lastensuojelun kehittäminen kiinnostuksen kohteena

Toimintamallit, joissa mukana

Ilmiölähtöisen kehittämisen toimintamalli
Toimintamalli
Dialogisuus
Yhteiskehittäminen
Asiakaslähtöisyys
Asiakasosallisuus
Tietojohtaminen

MONNI-hankkeen logo täydennettynä sanalla Pirkanmaa
Toimintamalli
Osallisuus
Kokemusasiantuntijuus
Vertaistuki
Lastensuojelu

Kokonaiskuva yhtenäisestä systeemisestä lastensuojelun toimintamallista
Toimintamalli
Asiakaslähtöisyys

Kokonaisuudet, joissa mukana